Varman ja Oiman yhteistyö parantaa kuntien ja henkilökohtaisen avun työnantajien palvelua

Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja hoiva-alan työsuhde- ja palkkahallinnon palvelu Oima kehittävät yhdessä palveluja henkilökohtaisen avun järjestämisessä mukana oleville tahoille. Yhteistyön tavoitteena on tuoda konkreettista hyötyä työnantajille, kunnille ja henkilökohtaisille avustajille. Kehitystyön alkuvaiheessa olemme parantaneet henkilökohtaisen avun työeläkevakuuttamisen prosessia ja luoneet uusia työkaluja tukemaan sekä työnantajia että avustajia.

Monet vammaiset ihmiset tarvitsevat henkilökohtaista avustajaa. Yleisin tapa järjestää vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on työnantajamalli, jossa henkilö, jolla on vamma, toimii itse avustajansa työnantajana. Työnantajamalli pyrkii edistämään vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Järjestelyssä sijaismaksajana toimii usein kunta, joka maksaa avun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja huolehtii myös palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden, kuten työntekijän eläkevakuuttamisen, hoitamisesta.

Oiman palvelun avulla työnantajat ja sijaismaksajina toimivat kunnat voivat hoitaa kaikki työn hallintaan liittyvät asiat helposti yhdessä palvelussa. Enää ei tarvita monia palkanmaksujärjestelmiä tai päällekkäisiä ohjelmia, vaan koko henkilökohtaisen avun työnhallinta on mahdollista hoitaa vaivattomasti Oiman avulla. Palvelusta on myös helppo ottaa ja hallinnoida Varman TyEL-vakuutuksia.

Helppo ja virheetön eläkevakuutus keventää kuntien taakkaa

Jo lähes 2 000 Oiman palvelua käyttävää henkilökohtaisen avun työnantajaa on siirtynyt Varman asiakkaaksi ja päässyt hyötymään Varman ja Oiman yhteistyöstä.

Oiman palvelun kautta eläkevakuutusten ottaminen on helppoa, ja vakuutusten maksuliikenne pyörii virheettömästi. Mahdolliset erityistilanteet hoidetaan sujuvasti työnantajia, kuntia tai muita toimijoita rasittamatta.

– Varman asiakkaaksi siirtyminen on sujunut vaivattomasti. Uusien vakuutusten ottaminen käy helposti Oiman palvelussa asiakkaan tietojen syöttämisen yhteydessä. Vakuutusten ajantasaisuus ja oikeellisuus on varmistettu, ja työeläkemaksut hoituvat palvelussa automaattisesti, kuvailee Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Sirke Salmela.

– Oiman palveluiden kehittäminen lähtee asiakaskokemuksesta ja sen jatkuvasta parantamisesta. Puhuttaessa todella suuresta määrästä työnantajia pienikin virhe kertaantuu suureksi käsityöksi ja saattaa aiheuttaa tarpeetonta huolta ja epävarmuutta myös työnantajan päässä. Yhdessä kehittämämme saumaton automaatio käytännössä eliminoi nämä asiakkaalle saakka näkyvät virheen mahdollisuudet, sanoo Oiman toimitusjohtaja Jani Laatikainen.

Yhteisenä tavoitteena työn sujuvuus ja työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisy

Varmalle on tärkeää auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä ja pidempään töissä. Varman kokemus ja osaaminen työkyvyttömyysriskien hallinnasta tuodaan Oiman avulla nyt lähemmäs henkilökohtaisen avun työnantajia ja työntekijöitä.

Oiman tavoitteena on vahvistaa henkilökohtaisen avun työnantajien itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin työsuhteisiin. Tämä edellyttää sujuvaa palvelua, jossa työn hallinta on helppoa ja vaivatonta. Työkyvyttömyysriskien minimointi on tärkeää sujuvan työelämän kannalta.

– Tähän mennessä olemme esimerkiksi keränneet ja analysoineet avustajien työkykyyn liittyvää tietoa sekä kehittäneet työkyvyn tukemiseksi luotavaa työkykyprosessia yhdessä kuntien, työnantajien ja avun järjestämiseen liittyvien sidosryhmien kanssa. Työkykyprosessi tuodaan kaikkien Oiman palvelua hyödyntävien ja Varman asiakkaana olevien työnantajien käyttöön, kuvailee yhteistyötä Varman työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma.

– Tuemme jo nyt työnantajia erilaisin keinoin. Yhteistyö Varman kanssa on nostanut esiin uusia mahdollisuuksia ja tapoja tuoda työnantajille työkaluja henkilökohtaisen avun työnantajana menestymiseen, sanoo Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen Salmela.

Digitaalinen työnhallinta vapauttaa aikaa ihmisille

Oima panostaa vahvasti kotona tuotettavien hoivapalveluiden työnhallintaan. Oiman palveluiden kehitystyö tehdään poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä kaikkien eri käyttäjäryhmien kanssa. Yhteiskunnassa siirrytään digitaalisempien prosessien suuntaan, ja tätä kehitystä Oima on tukemassa. Automatisoidulla työnhallinnalla tarkoitetaan suurta kokonaisuutta aina osaamisen johtamisesta työntekoon sekä työvuorosuunnittelusta ja tuntiseurannasta palkanmaksuun.

– Tällä hetkellä kotona tuotettavan hoivatyön hallinnointiin liittyy useita erilaisia järjestelmiä ja paljon käsityötä. Asiantuntijoiden aika kuluu siis ihmisten sijaan prosessien ja paperien pyörittämiseen. Haluamme tuottaa palvelua, jonka avulla asiantuntijuutta arvostetaan ja aikaa vapautetaan siihen tärkeimpään, ihmisiin. Asiakkaamme niin julkishallinnossa kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla ovat auttaneet meitä ymmärtämään, kuinka merkityksellistä tekemämme työ on, Jani Laatikainen sanoo.

Yhteistyöllä ja osaamista yhdistämällä parhaaseen lopputulokseen

Varmalla on mittava historia erilaisten työnantajien asiakaslähtöisestä auttamisesta työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Oimalla puolestaan on vuosikymmenen mittainen kokemus työnantajapalveluiden kehittämisestä henkilökohtaisen avun tarpeisiin. Avustajien työssä jaksamisen parantaminen ja työnantajien tukeminen auttaa merkittävästi henkilökohtaisen avun työnantajia vaativissakin olosuhteissa.

– Oima on merkittävä toimija henkilökohtaisen avun toimintamallien kehittämisessä. Tehokkaammista prosesseista ja henkilökohtaisten avustajien työkykyisenä pysymisestä hyötyvät henkilökohtaisen avun saaja, hänen avustajansa ja palvelun järjestäjänä toimiva kunta, sanoo Varman asiakkuuksista vastaava johtaja Suvi Hintsanen.

Lisätiedot:

Suvi Hintsanen, johtaja, asiakkuudet, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, puh. 010 244 3130, suvi.hintsanen(at)varma.fi

Jani Laatikainen, toimitusjohtaja, Oima, puh. 0440 231 179, jani.laatikainen(at)oima.fi

Oima lyhyesti

Oima on teknologiayritys, jonka tuottamassa palvelussa vahva teknologiaosaaminen ja rohkea tuotekehitystyö yhdistyvät syvään työelämän ja hoiva-alan tuntemukseen. Alustapalvelumme työnhallinnan mahdollisuuksien avulla henkilökohtaisten avustajien työnantajien itsemääräämisoikeus ja läpinäkyvyys työnantajuuteen vahvistuu.

Oiman tuottaman palvelun avulla helpotetaan omais- ja perhehoitajien sekä hoidossa olevien henkilöiden arkea samalla helpottaen ja nopeuttaen myös järjestäjätahona toimivan kunnan prosesseja. Oima kehittää ja uudistaa suomalaista työelämää ja hoiva-alan palkkionmaksua useiden kuntien, sosiaali- ja terveysyhtymien ja järjestöjen kanssa. Oima on osa Pohjois-Euroopan suurinta ohjelmistotaloa Vismaa.

www.oima.fi

Varma lyhyesti

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Varma on keskinäinen yhtiö, ja sen omistavat Varman yritys- ja yrittäjäasiakkaat sekä vakuutetut työntekijät.

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Huolehdimme yksityisten yrittäjien ja työntekijöiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Yritykset ottavat TyEL-vakuutukset työntekijöilleen, ja yrittäjät puolestaan vakuuttavat itsensä YEL-vakuutuksella. Eläkemaksuina kerätyt varat sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten.

Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme auttavat Varman asiakasyrityksiä säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa. Vuokraamme myös toimitiloja ja asuntoja sekä tarjoamme yritysrahoitusta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä