Varman ja Spring Housen yksilöllisen työssävalmennuksen IPS-pilotti jatkuu ja laajenee

Varma pilotoi yhdessä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa yksilöllistä työssävalmennusta eli IPS-mallia. Pilotti alkoi syyskuussa 2020. Tämän vuoden alussa pilotti sai jatkoa ja laajeni uusille alueille.

IPS-malli (Individual Placement and Support) on Yhdysvalloista lähtöisin oleva työssävalmennuksen malli, joka on tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhön kiinnittymistä- tai työssä pysymistä. IPS-työssävalmennuksessa etsitään mahdollisimman nopeasti työpaikka, joka vastaa asiakkaan osaamista ja mielenkiinnon kohteita. Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen.

Tavoitteena laajamittaisesti käytettävä toimintamalli

Syksyllä 2020 alkaneessa IPS-pilotissa olemme pyrkineet mahdollisimman hyvään menetelmäuskollisuuteen. Pilotin tähänastiset tulokset ovat rohkaisevia, mutta samalla olemme tunnistaneet tarpeen kehittää IPS-toimintamallia tiiviimmin suomalaisen työeläkevakuuttamisen ja sosiaaliturvan reunaehdot huomioivaksi.

– Tämän vuoden alusta käynnistyneessä pilotin laajennuksessa hyödynnämme tähän mennessä kertyneitä hyviä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Samalla haemme ja testaamme virtaviivaistetumpaa toimintamallia, joka voitaisiin ottaa mahdollisimman laajamittaisesti käyttöön. Haluamme välttää sellaisen asetelman, jossa pilottikäytössä hyvin toimineen toimintamallin vakiinnuttamisessa tulee haasteita, palvelupäällikkö Anne Korhonen kertoo.

Pilotin laajennus kohdistuu uusille maantieteellisille alueille, ja kohderyhmä on laajennettu koskemaan myös niitä henkilöitä, joilla on taustallaan kipuproblematiikkaa. Lisäksi yli 55-vuotiailla kuntoutujilla työkyvyttömyyden syytä ei ole rajattu. Tarkoituksena on edistää IPS-menetelmän käyttöä, tukea IPS-osaamisen vahvistumista ja samalla testata sitä, miten toimintamalli ja menetelmä palvelee uusia kohderyhmiä.

– Suomalainen työelämä on muuttunut, ja kuntoutujien tilanteet ovat entistä yksilöllisempiä. Ammatillista kuntoutusta tuleekin kehittää vastaamaan entistä paremmin työelämän ja yksilöiden tarpeita. Käynnissä olevat IPS-pilotit palvelevat selkeästi tätä tarvetta ja kuntoutuksen vaikuttavuuden kehittämistä, Anne Korhonen sanoo.

Ketkä voivat hakea mukaan IPS-jatkopilottiin?

  • Varman ammatillisen kuntoutuksen asiakkaina olevat kuntoutujat Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja pääkaupunkiseudulta.
  • Osallistujilta edellytetään mielenterveyssyistä tai kipuproblematiikasta johtuvaa työkyvyttömyyden uhkaa tai jo toteutunutta työkyvyn alenemaa.
  • Pilottiin voivat osallistua myös yli 55-vuotiaat. Heillä työkyvyttömyyden syy voi olla muukin kuin mielenterveyteen tai kipuun liittyvä.
  • Varma tarjoaa mahdollisuutta osallistua pilottiin työeläkekuntoutukseen oikeutetuille kuntoutusasiakkailleen, jotka tarvitsevat tukea työhön paluuseen.
  • Osallistuminen edellyttää, että omalla työnantajalla ei ole asiakkaalle soveltuvaa työtä tarjolla tai työsuhde on jo aiemmin päättynyt.
  • Pilottiin otetaan mukaan 40 Varman kuntoutusasiakasta.
Uutinen
Kuntoutussäätiön laadunarviointi: Varman ja Spring Housen IPS-pilotti täyttää IPS-kriteerit
kuntoutus 16.12.2021

Lisätietoa

Anne Korhonen

Palvelupäällikkö

Voisit olla kiinnostunut myös näistä