Varman raportti: Tietotyön kuormitustekijöitä täytyy ymmärtää, jotta niitä voidaan hallita

Miehet keinumassa riipputuoleissa
Varman Tietoa työkyvystä -sarjan uudessa raportissa Tietotyö ja työkyky – tutkittua tietoa ja työpaikan keinoja aivokuorman hallintaan tarkastellaan tietotyön kuormitus- ja voimavaratekijöitä, tietotyötä tekevien työhyvinvointia ja työkykyä sekä tarjotaan ratkaisuja aivokuorman hallintaan.

Työpaikoilla on tärkeää tunnistaa ja ehkäistä tietotyöhön liittyviä kuormitustekijöitä. Pitkittyessään niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkykyyn.

– Yksittäinen työntekijä ei voi pelkästään itsenäisesti hallita työnsä kuormitusta, vaan tueksi tarvitaan yhteisöllisiä rakenteita ja ratkaisuja. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi työn organisointiin, työajan ja keskeytysten hallintaan sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen, painottaa raportin koonnut tutkimuspäällikkö Auli Airila.

Tietotyön keskeisiä kuormitustekijöitä ovat työn monimutkaisuus ja sidoksisuus, tietotulva, keskeytykset ja häiriöt, aikapaine sekä työn rajattomuus. Tietotyössä on toisaalta myös voimavaratekijöitä, jotka edistävät työn sujumista ja työkykyä, ja suojaavat työn kuormittavilta tekijöiltä. Merkittäviä tietotyön voimavaroja ovat työn sisällöllinen mielekkyys, hyvät vaikutusmahdollisuudet, työyhteisö sekä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja uusien asioiden oppimiseen.

Mielenterveyden häiriöt korostuvat asiantuntijatyötä tekevien eläke- ja kuntoutushakemuksissa

Varmaan saapuneissa asiantuntija-ammateissa työskentelevien kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksissa mielenterveyteen liittyvät sairaudet korostuvat. Esimerkiksi vuonna 2020 asiantuntija-ammateissa työskentelevien naisten hakemuksissa 57 prosentilla ja 40 prosentilla miehistä ensisijaisena diagnoosina oli mielenterveyden häiriö.

– Työn kuormitustekijöistä työn psykososiaaliset tekijät näyttävät korostuvan asiantuntija-ammateissa työskentelevien hakemuksissa, Auli Airila kertoo. Nämä ovat myös tekijöitä, joihin työpaikoilla voidaan vaikuttaa, Airila jatkaa.

Varma auttaa asiakasorganisaatioitaan ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan työkyvyttömyyden riskejä kohdennetuilla toimenpiteillä sekä löytämään ratkaisuja yksittäisten työntekijöiden työkykyongelmiin.

– Työkyvyttömyysriskit ovat osin erilaisia eri toimialoilla ja eri ammattiryhmissä. Voidaksemme tukea asiakkaitamme entistä paremmin olemme työkykyjohtamisen palveluissa organisoituneet tämän vuoden alusta alkaen toimialaperusteisesti, kuvaa työkykyjohtaja Pia Kontti.

– Uudelleenorganisoitumisen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä vankempaa asiantuntemusta työkyvyttömyysriskien tunnistamiseen ja hallintaan, ja näin myös niille asiakasorganisaatioillemme, joissa tehdään tietotyötä, uskoo Kontti.

Blogi
Tietotyön kuormitustekijöitä hallitaan yhteisöllisillä ratkaisuilla
työkykyjohtaminen 14.02.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä