Varman IT-infrastruktuurikulut lähes puolet vähemmän kuin kansainvälisissä eläke- ja vakuutusyhtiöissä

Varman helmi-maaliskuussa 2022 teettämän kustannusanalyysin mukaan yhtiön IT-kustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat kuin pohjois- ja länsieurooppalaisten eläke-, vahinko-, ja henkivakuutusyhtiöiden sekä rahoituslaitosten. Erityisen tehokkaaksi osoittautui infrastruktuurin osuus kustannuksista, joka oli lähes puolet vähemmän kuin verrokkiyhtiöiden.

Tutkimuksen mukaan Varman kulut olivat 0,85 prosenttia yhtiön maksutulosta, kun verrokkiryhmän mediaani-IT-kustannukset olivat 1,17 prosenttia maksutulosta. ​Analyysi teetettiin kansainvälisellä konsulttiyhtiöllä vuoden 2021 IT-kuluista. IT-kustannukset koostuvat IT-kehitys-, IT-ylläpito-, infrastruktuuri- ja lisenssikustannuksista.  

- Tulos osoittaa, että kustannustasomme IT-kuluissa on kilpailukykyinen. Lisäksi se kertoo siitä, että Varman oman järjestelmätyön lisäksi yhteistyö suomalaisten eläkeyhtiöiden välillä on ollut hyödyllistä. Merkittävä osa alan perusjärjestelmistä on yhteisiä, jolloin myös niiden kustannukset jakautuvat yhtiöiden kesken, Varman toimitusjohtaja Risto Murto kertoo.

IT-kustannusanalyysin verrokkiryhmänä oli yhteensä 18 länsieurooppalaista eläke-, vahinko- ja henkivakuutusyhtiötä sekä rahoituslaitosta. Verrokkiryhmän yritykset olivat maksutuloltaan keskimäärin Varman kokoluokkaa ja sijaitsivat mm. Pohjoismaissa, Benelux-maissa, Ranskassa, Saksassa sekä Italiassa.

- Analyysin tulokset vahvistavat sen, että olemme tehneet Varmassa asioita oikein. Olemme pystyneet pitkäjänteisesti ja samalla ketterästi kehittämään omaa infraamme ja toimintamalliamme ja toisaalta tekemään tiivistä yhteistyötä alan sisällä. Tämä luonnollisesti heijastuu yrityksemme mittareissa ja näkyy myös tehokkuusluvuissa, iloitsee Varman IT ja digitalisaatio -toiminnon johtaja Tiina Kurki.

Tutkimus tuotti myös muutamia kehitystoimenpiteitä, jotka toteuttamalla tehokkuuden arvioidaan parantuvan Varmassa entisestään.

- Kaiken tämän on mahdollistunut asiantunteva ja osaava porukkamme. Heillä on kova tahtotila kehittää yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa ja ottaa digitalisoitumista kaikki hyöty irti, Kurki lisää.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä