Arvioi ensi vuoden TyEL-maksu Varma Asioinnissa

Nyt on jälleen mahdollista ennustaa TyEL-vakuutusmaksun määrää vuodelle 2023 Varma Asioinnissa. Voit käyttää ennustepalvelua apunasi ensi vuoden TyEL-maksujen budjetoinnissa. Palvelussa käytetään aina viimeisintä arviota TyEL-maksuprosenteista. Voit tehdä ennusteen myös kuluvalle vuodelle TyEL-maksujen seurantaa ja loppuvuoden budjetointia varten.

Varma Asioinnissa voit nyt tehdä ennusteen TyEL-maksuista tulevalle vuodelle 2023. Ennusteen tekemiseksi tarvitset ainoastaan arvion ensi vuoden palkkasummasta. Palvelu huomioi automaattisesti tuoreimman arvion TyEL-maksuprosentista ja suuremmilla työnantajilla maksuluokan vaikutuksen. Jos tilanteesi muuttuu, voit aina tehdä uuden maksuennusteen. Palvelussa pystyt edelleen arvioimaan myös yrityksesi kuluvan vuoden TyEL-maksun määrää.

Varma Asioinnin maksuennuste sisältää:

  • arvion koko vuoden TyEL-maksusta euroina
  • arvion TyEL-maksuprosentista ja työntekijöiden maksuosuudesta
  • arvioidun asiakashyvityksen ja hoitokustannusmaksun.

Palvelussa on aina käytössä tarkin arvio vuoden 2023 TyEL-maksuprosenteista, Varman hoitokustannusmaksusta ja asiakashyvityksistä. Arviot perustuvat vuoden 2022 maksutasoon. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-maksuprosentin myöhemmin syksyllä.

Muutoksia TyEL-maksun määräytymiseen 1.1.2023

Lakimuutoksen myötä TyEL-maksuihin tulee 1.1.2023 alkaen uusia työeläkeyhtiökohtaisia eroja. Jatkossa kukin työeläkeyhtiö määrittää oman hoitokustannusmaksun. Hoitokustannusmaksu on työeläkkeiden toimeenpanoon ja vakuutusten hoitoon tarvittava TyEL-maksun osa. Tähän mennessä hoitokustannusmaksu on ollut samansuuruinen kaikissa työeläkeyhtiöissä. Jos työeläkeyhtiö on toiminut tehokkaasti, se on palauttanut käyttämättä jääneen hoitokustannusosan eli hoitokustannusylijäämän asiakkailleen osana seuraavana keväänä maksettavia asiakashyvityksiä. Jatkossa Varman toiminnan tehokkuus näkyy asiakkaillemme suoraan matalana TyEL-maksuna.

Koska hoitokustannusylijäämää ei jatkossa enää synny, asiakashyvitykset perustuvat jatkossa vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Ensimmäisen kerran muutos näkyy keväällä 2024 maksettavissa asiakashyvityksissä. Vakavaraisimpana työeläkeyhtiönä Varmalla on hyvät edellytykset maksaa erinomaiset asiakashyvitykset jatkossakin.

Asiakashyvitysten määräytyminen maksuennusteella

Vuonna 2023 asiakashyvityksinä jaettava määrä perustuu Varman vuoden 2022 vakavaraisuuteen ja hoitokustannusten säästöön. Vakuutuskohtaiseen arvioon asiakashyvityksestä vaikuttaa myös arvioitu palkkasumma ja vakuutusmaksuista kertynyt rahasto. Lakimuutos ei siis vaikuta vielä ensi vuonna ulosmaksettaviin asiakashyvityksiin.

Lue lisää TyEL-maksun muutoksesta aiemmasta uutisestamme

Muutoksia TyEL-maksujen määräytymiseen – Varman tehokkuus ja vakavaraisuus hyödyttävät suoraan asiakkaitamme

Näin teet maksuennusteen Varma Asioinnissa

TyEL-maksuennusteen tekeminen on helppoa:

  • Kirjaudu Varma Asiointiin.
  • Mene Vakuutus-osion Ennusteet ja raportit -välilehdelle.
  • Valitse palvelussa, mille vuodelle haluat tehdä ennusteen ja paina Tee uusi ennuste.
  • Kirjoita arvio ennustevuoden palkkasummasta.

Jos ensi vuoden palkkasumma-arviosi muuttuu tai haluat kokeilla arvioimista eri palkkasummilla, voit aina tehdä palvelussa uuden ennusteen. Ennusteen voit tehdä myös kuluvalle vuodelle.

Vuoden 2023 ennusteessa käytettävät arvioidut maksuprosentit muuttuvat, jos niihin tulee tarkennuksia syksyn mittaan. Muutos huomioidaan uusilla ennusteilla.

Mitä tarkoittaa?

Asiakashyvitys on TyEL-maksuun annettava alennus, joka huomioidaan jälkikäteen seuraavan kalenterivuoden maksussa.

Hoitokustannusosa on TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvä osa, jolla katetaan esimerkiksi työeläkeyhtiön niitä kuluja, joita syntyy vakuutusten hoidosta ja eläkeratkaisujen tekemisestä ja maksamisesta.

Hoitokustannusylijäämä tarkoittaa, että työeläkeyhtiö on toiminut tehokkaasti eikä ole käyttänyt koko hoitokustannusosaa.

Vakavaraisuus tarkoittaa, että työeläkevakuutusyhtiöllä on riittävästi varoja suhteessa sen vastuulla oleviin eläkevastuisiin. Mitä vakavaraisempi työeläkeyhtiö on, sitä korkeammat asiakashyvitykset se voi palauttaa asiakkailleen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä