Varma mukana kansainvälisessä hallituksille osoitetussa ilmastovetoomuksessa

Varma on mukana kansainvälisessä sijoittajien yhteisvetoomuksessa, jossa vaaditaan hallituksia ja poliittisia päätöksentekijöitä lisäämään toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Vetoomuksen (2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis) on allekirjoittanut 533 kansainvälistä suursijoittajaa, joiden yhteenlasketut hallinnoimat varat ovat 39 000 miljardia dollaria. Sijoittajat vaativat valtioita tiukempia ilmastotavoitteita vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmasto ei lämpenisi Pariisin ilmastosopimuksessa sovittua 1,5 astetta enempää.   
 
 – Tänä kesänä nähdyt sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus Euroopassa ja Pakistanin tulvat, ovat osoitus tehokkaampien ilmastotoimien välttämättömyydestä. Säiden ääri-ilmiöillä on puolestaan kauaskantoiset vaikutukset yhteiskuntien kannalta kriittisiin toimintoihin, kuten vesivoiman saatavuuteen ja ruoantuotantoon. Sijoittajien yhteisvetoomuksilla me sijoittajina voimme parhaiten olla vaikuttamassa kansallisiin ilmastotavoitteisiin, sanoo Varman vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela
 
Vetoomuksessa vaaditaan valtioita tarkentamaan vuoteen 2030 asettamat ilmastotavoitteensa ennen marraskuussa pidettävää 27:ttä YK:n ilmastokokousta (COP27) sellaisiksi, että ne ovat linjassa kansainvälisten ilmastosopimuksien kanssa. Sijoittajat odottavat valtioilta mm. selkeitä välitavoitteita, millä tavalla hiilen käytöstä voidaan irtautua samalla kun edesautetaan siirtymistä päästöttömiin energiamuotoihin. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi tukien poistaminen saastuttavilta aloilta ja investointien helpottaminen kestäviin teknologioihin ja energiamuotoihin.  
 
Vetoomuksen taustalla on The Investor Agenda -yhteisö, jonka tavoitteena on nopeuttaa päästöttömään talouteen siirtymistä. Yhteisö muodostuu useista vastuullisen sijoittamisen organisaatioista, mukaan lukien mm. YK:n vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö PRI. 
 
Kansainvälinen Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis – vetoomus hallituksille annettiin ensimmäisen kerran 2014. Nyt julkilausuttu vetoomus on tavoitteiltaan kunnianhimoisin ja vaativin.   
 
 
Lue lisää  
 
2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis – vetoomus  
 
Lisätietoja: 
 
Vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela, puh. 040 584 5045  
 
Viestintäpäällikkö Marjut Tervola, puh. 045 673 0120  
 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)varma.fi  
 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä