YEL-työtulolaskuri helpottaa yrittäjän YEL-työtulon määrittämistä

Varma.fi-verkkosivuilla on otettu käyttöön uusi YEL-työtulolaskuri, joka auttaa sinua yrittäjänä määrittämään YEL-työtulosi oikean suuruiseksi heti yritystoiminnan alkaessa. Laskuri ja sen antamat tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen työeläkeyhtiöille laatimaan ohjeistukseen ja dataan.

YEL-vakuutuksen työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen rahallisesta arvosta. Yrittäjänä työtulosi tulee vastata vuosipalkkaa, joka sinun pitäisi maksaa samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle tekijälle kuin itse olet. Työtulon määrityksen apuna on tähänkin asti käytetty Eläketurvakeskuksen työeläkeyhtiöille laatimia työtulo-ohjeita. Yhteiset ohjeet on nyt muutettu helppokäyttöiseksi laskuriksi.

Kun syötät työtulolaskuriin yrityksesi toimialan sekä arvion yrityksesi vuotuisesta liikevaihdosta, saat suosituksen vaihteluvälistä, jonka sisälle YEL-työtulo tulisi määrittää. Jos työtulosuositus ei mielestäsi vastaa omaa työpanostasi yrityksessä, voit vakuutusta ottaessasi hakea muun suuruista työtuloa ja antaa selvityksen seikoista, joiden perusteella työtulo pitäisi mielestäsi määrittää suosituksesta poikkeavalle tasolle.

Laskurin antama työtulosuositus perustuu yrityksesi toimialan työntekijöiden palkkatietoon sekä yrityksesi ja toimialasi liikevaihtotietoon. Työtulon suuruuteen voivat tämän lisäksi vaikuttaa esim. yrittäjätoiminnan harjoittaminen useammassa yrityksessä, yrittäjätoiminnan kausiluonteisuus, työntekijöiden ja yhtiökumppaneiden lukumäärä, parhaiten palkatun alaisen palkka ja yrittäjän ammattiosaaminen. Työeläkeyhtiön tehtävä on lopulta vahvistaa työtulo oikean suuruisena annettujen tietojen perusteella.

YEL-vaikuttaa moneen asiaan yrittäjän elämässä

Yrittäjänä eläkekertymäsi ja muu sosiaaliturvasi lasketaan YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Työtuloon pohjautuu esimerkiksi yrittäjän sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrä. Työtulosi määrittää myös YEL-vakuutusmaksusi.

Lakiesitys täsmentää työtulon arviointia

Hallitus on antanut kesäkuussa eduskunnalle ehdotuksen yrittäjän eläkelain (YEL) muuttamisesta 1.1.2023 alkaen. Muutoksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja saada yrittäjien työtulo vastaamaan nykyistä paremmin heidän työpanoksensa arvoa.

Lakiluonnoksessa esitetään työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja täsmennettäväksi, jotta työtulon arviointi ja vahvistaminen eri työeläkeyhtiöissä olisi nykyistä selkeämpää ja yhdenmukaisempaa. YEL-työtulolaskuria kehitetään tulevaisuudessa sekä käyttökokemusten että lakiesitystä koskevien päätösten perusteella.

 

Tutustu YEL-työtulolaskuriin 


Lue lisää YEL-työtulon määrittämisestä sivultamme YEL-työtulon määrittäminen 
Lue myös ETK:n uutinen Uusi laskentapalvelu helpottaa yrittäjän työtulon arviointia

Arvioi oikea työtulo laskurilla

Uusi työtulolaskurimme tekee työtulon määrittelyn helpommaksi!

Kokeile työtulolaskuria

Voisit olla kiinnostunut myös näistä