Finanssivalvonta tarkasti Varman työkyvyttömyysriskin hallintaa

Finanssivalvonta (Fiva) on tehnyt tarkastuksen Varman työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvään toimintaan. Tarkastus oli osa koko toimialan tarkastusta. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Varman työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvän toiminnan laatu ja laajuus suhteessa voimassa olevaan normistoon sekä toimiala- ja toimiluparajoihin. Fiva osoitti tarkastuksesta Varman hallitukselle valvontakirjeen, johon liittyviin havaintoihin Varma on laatinut Fivalle vastauksen toimenpidesuunnitelman kera.

Fiva totesi valvontakirjeessä, että Varman työkyvyttömyysriskin hallinnan organisointia ja toimintatapoja on muutettu merkittävästi sen jälkeen, kun Fiva ohjeisti toimialaa vuonna 2019 annetulla valvottavatiedotteella. Fiva piti toteutettuja muutoksia oikeansuuntaisina. Osa muutoksista on kuitenkin niin uusia, että kokemuksia niiden toimivuudesta käytännössä on vasta vähän. 

Tarkastus kattoi vuodet 2017–2021, ja siinä hyödynnettiin dokumentteja sekä varmalaisten haastatteluita.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä