Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemukset tuplaantuneet – syynä työeläkeindeksin kasvu

Varmaan tulleiden osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten määrä kasvoi syyskuussa 93 prosentilla. Määrä selittyy ensi vuoden työeläkeindeksin ennakoidulla kasvulla.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna viime vuoteen verrattuna selvästi. Syyskuussa saimme yli 400 hakemusta, joka on peräti 93 prosenttia enemmän edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Tammi–syyskuussa Varmaan tuli 25 prosenttia enemmän hakemuksia kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

– Hakemusmäärän merkittävä nousu selittyy ensi vuoden työeläkeindeksillä, jonka ennustetusta kasvusta on käyty julkisuudessa paljon keskustelua alkusyksyn aikana. Ennakoimme, että hakemusmäärä kasvaa varmasti vielä loka- ja marraskuussa, kertoo eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä.

Työeläkeindeksiin liittyvät kysymykset näkyvät myös asiakaspalvelussamme lisääntyneinä yhteydenottoina.

– Asiakkailta tulee paljon kysymyksiä indekseihin liittyen, kun he pohtivat, milloin kannattaa jäädä eläkkeelle.

— Jos osittaisen vanhuuseläkkeen haluaa alkavan tämän vuoden puolella, hakemus tulee toimittaa Varmaan viimeistään marraskuussa, korostaa Tarja Syvälä.

Työeläkeindeksin ennustetaan kasvavan 6,5 prosenttia

Jos eläkkeelle jäävä työntekijä haluaa hyötyä vuodenvaihteen indeksikorotuksesta, pitää eläkkeen alkaa viimeistään 1.12.2022.

– Osittaista vanhuuseläkettä ei voi hakea takautuvasti. Jos eläkkeen haluaa alkavan tämän vuoden puolella, hakemus tulee toimittaa Varmaan viimeistään marraskuussa, korostaa Tarja Syvälä.

Vuoden 2023 työeläkeindeksin ennustetaan kasvavan viime kuukausien korkeasta hintatason noususta johtuen noin 6,5 prosenttia. Joulukuussa alkavia eläkkeitä korotetaan tammikuussa 2023 työeläkeindeksillä, mutta tammikuussa alkavia eläkkeitä koskee vasta vuoden 2024 indeksimuutos.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ensi vuoden työeläkeindeksin lokakuun loppuun mennessä.

Valtaosa osittaisen vanhuuseläkkeen saajista on miehiä

Tällä hetkellä Varmasta saa osittaista vanhuuseläkettä noin 6 600 henkilöä.

Eläkkeensaajista 70 prosenttia on miehiä, joskin naisten osuus on ollut tänä vuonna hieman kasvussa. Neljä viidestä hakijasta valitsee eläkkeensä määräksi 50 prosenttia ansaitusta eläkkeestä. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäädään keskimäärin 62-vuotiaana.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 957 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2022 lopussa 56,7 miljardia euroa.

 

Tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Uutinen
Ennakkotietoa vuodenvaihteen indeksimuutoksista eläkkeisiin
eläketurva 31.08.2022

Yhteystiedot medialle

Tarja Syvälä

Eläkejohtaja

Eläkepalvelut (vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, perhe-eläke) ja eläkkeiden maksaminen

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä