Varma Asioinnin työkyvyn tiedolla johtaminen uudistui: Muodosta työkyvyn tilannekuva ja tee suositeltuja jatkotoimia

Varma Asioinnin Työkyky lukuina -palvelu on uudistunut. Palvelu tunnistaa työkykydatan perusteella yritysasiakkaan tilanteen ja suosittelee sen perusteella jatkotoimia.

Työkyky lukuina -palvelun monipuolisten avainluku- ja vertailutietojen pohjalta saa muodostettua työkyvyn tilannekuvan muutamalla silmäyksellä. Lisäksi palvelu on älykäs: se suosittelee datan pohjalta työkykyä edistäviä jatkotoimia.

  • Uudet ominaisuudet on rakennettu palvelun Aktiiviseen työkykyjohtamiseen -tietopakettiin, jossa näytetään ensin avainmittareina tärkeimmät työkykyä kuvaavat luvut, kuten tietoa työkyvyttömyydestä ja sen kustannuksista sekä kuntoutuksesta.
  • Avainmittareiden alta löytyvät tilannekuvat, johon on koottu visuaaliseen muotoon tärkeitä lukuja eri teemoihin liittyen. Tilannekuvista saa tietoa tietoa muun muassa käynnissä olevista kuntoutusohjelmista ja työkyvyttömyyden poluista. Dataa on myös mahdollista vertailla samankaltaisiin yrityksiin tai samaan toimialaan.
  • Mitä seuraavaksi -osioon on nostettu asiakkaan datasta tärkeää tietoa ja ohjataan asiakasta kohti seuraavia toimenpiteistä, kuten syventymään tietoon esimerkiksi verkko-oppimisympäristö Varma Akatemiassa.

Työkyky lukuina -palvelu koostuu Aktiiviseen työkykyjohtamiseen -kokonaisuuden lisäksi kolmesta muusta tietopaketista: Henkilöstö, Eläkkeet ja kuntoutus sekä Diagnoosit. Palvelu on rakennettu tietosuoja tarkasti huomioiden niin, ettei datasta voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Varma Asioinnin Työkyky-osio

Varma Asioinnin Työkyky-osion avulla rakennat sujuvan työkyvyttömyysriskin hallinnan prosessin riskien tunnistamisesta kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen ja vaikuttavuuden seuraamiseen. Palvelu auttaa tunnistamaan työkyvyttömyysriskit sekä ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan niitä oikein kohdennetuilla toimenpiteillä.

Työkyky-osiossa voit mm.

  • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
  • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
  • tarkastella vanhaa tai tehdä uuden työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.

Siirry Varma Asiointiin

Blogi
Luotettava ja analysoitu tieto auttaa ottamaan työkyvyttömyysriskit hallintaan
työkykyjohtaminen 28.11.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä