Varma laati ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet tukemaan vastuullisuuden kehittämistä

Varma on kartoittanut toimintansa ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Kartoituksen tuloksena olemme laatineet ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet, joissa sitoudumme puuttumaan ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan sijoituskohteissamme, suhteessa omaan henkilöstöömme sekä toimitusketjussa.

Tekemämme ihmisoikeuskartoituksen perusteella Varman toiminnalla on erityisen keskeinen vaikutus kolmen kohderyhmän ihmisoikeuksien toteutumiseen: sijoituskohteisiin, omaan henkilöstöön ja toimitusketjuun.

– Ihmisoikeuksien merkitys on viime vuosina entisestään kasvanut. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa nosti myös valtioiden toimintaan liittyvät vastuullisuusteemat uudella tavalla tarkastelun kohteeksi. Maailmanpoliittisten tapahtumien edetessä olemme arvioineet entistä tarkemmin sijoitustemme maantieteellistä ja valtioihin liittyvää vastuullisuutta, vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela sanoo.

Ihmisoikeuksien huomioiminen on ollut Varman vastuullisuuden painopiste tänä vuonna sekä yksi keväällä julkaistun vastuullisuusohjelmamme tärkeimmistä teemoista. Ihmisoikeuskartoituksen lisäksi olemme kouluttaneet varmalaisia ihmisoikeusvastuusta. Koulutuksia on kohdennettu sen mukaan, missä toiminnoissamme olemme tunnistaneet merkittävimpiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Laajensimme normirikkomusseurantaa lainasijoituksiin

Sijoituskohteissa kartoitimme ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia eri maanosissa ja toimialoilla ja erityisesti rahastoissa. Eri toimialoilla ja eri maanosissa ja valtioissa korostuvat erilaiset ihmisoikeusriskit ja -vaikutukset.

Varma puuttuu jämäkästi sijoituskohteidensa ihmisoikeusrikkomuksiin. Seuraamme ihmisoikeuksien toteutumista ja rikkomuksia normirikkomusseulonnan avulla. Tänä vuonna laajensimme seulontaa lainasijoituksiin suorien osake- ja joukkovelkakirjasijoitusten lisäksi.

Luokittelemme rikkomukset kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat musta lista eli sijoituskohteet, joihin emme sijoiteta, vaikuttamisprosessissa olevat sijoituskohteet sekä sijoituskohteet, jotka ovat tarkkailulistalla. Eri kategorioissa käytämme erilaisia vaikuttamisen tapoja.

– Varmalla on vuoden 2022 alusta ollut käynnissä yhteensä 67 sijoituskohteiden vaikuttamisprosessia, joissa olemme puuttuneet joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa kansainvälisten sopimusten rikkomuksiin. Näistä ihmisoikeuksia koskevia rikkomuksia on ollut 21. Kaikki vaikuttamisprosessit eivät ole liittyneet omiin sijoituksiimme, Hanna Kaskela kertoo.

Ihmisoikeuksiin liittyvien kansainvälisten sopimusten ja kansallisten lakien noudattamisen seuranta sijoituskohteissa on osa kestävyysriskien tunnistamista. Ihmisoikeusrikkomukset luetaan kestävyysriskeihin, jotka voivat vaikuttaa sijoituksiin negatiivisesti.

Toimintaperiaatteista tukea ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen noudattamisessa

Ihmisoikeuskartoituksessa olemme tunnistaneet myös omaan henkilöstöömme kohdistuvia ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Omaa henkilöstöä koskeviin rikkomuksiin puuttumiseen Varmassa on olemassa käytännöt ja prosessit. Ohjeet sekä jämäkkä ja systemaattinen puuttuminen tukevat häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta vapaata työyhteisöä.

Edellytämme myös toimitusketjultamme ihmisoikeuksien kunnioittamista. Pyydettäessä toimittajan pitää kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

Varma on sitoutunut toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite, joka tarkoittaa, että yritysten tulee tunnistaa, ehkäistä ja lieventää toimintansa aiheuttamia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja puuttua niihin. Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteemme tukevat meitä tämän huolellisuusvelvoitteen noudattamisessa. Lisäksi ne täydentävät jo aiemmin käytössämme olleita aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteitamme.

Lisätietoa

Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet 

Varman vastuullisuus

Yhteyshenkilöt medialle

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä