Varma pärjäsi hyvin kiinteistöjen vastuullisuusarviossa - täydet pisteet koko yhtiön vastuullisuudesta

Varma sai kiinteistöjen vastuullisuuden vuoden 2022 GRESB-arvioinnissa neljä tähteä eli toiseksi korkeimman luokituksen viisiportaisella arviointiasteikolla. Suomalaisten vastaavantyyppisten kiinteistösijoittajien verrokkiryhmässä Varma oli ensimmäisellä sijalla ja eurooppalaisten sijoittajien verrokkiryhmässä 21. sijalla. Täydet pisteet Varma sai koko yhtiön vastuullisuusperiaatteista ja johtamisesta.

Varma osallistui kiinteistöjen vastuullisuusarvioon tänä vuonna neljättä kertaa, ja sai 86 pistettä 100:sta maksimipisteestä. Pistemäärä oikeutti neljään tähteen eli toiseksi korkeimpaan luokitukseen viisiportaisella arviointiasteikolla. Tämä vastaa korkeaa vastuullisuuden tasoa. Varman suomalaisen sijoittajien verrokkiryhmä sai arvioinnissa keskimäärin 73 pistettä.

- Pisteemme nousivat hieman edellisvuoden tasosta, mikä on positiivista seurausta pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstämme. Jos katsotaan kehityspolkua ensimmäisestä arviostamme vuodelta 2019, on kehitys ollut vielä merkittävämpää. Ensimmäisessä arviossa vuonna 2019 saimme 68 pistettä, kertoo Varman kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala.

GRESB-arvioinnissa tarkastellaan sijoitussalkussa olevien kiinteistöjen vastuullisuutta koko suoran kiinteistösalkun tasolla. Siinä arvioidaan mm. kiinteistöjen vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Lisäksi arvioinnin kohteena on yhtiön yritysvastuun periaatteet ja niiden johtaminen.

- Varman pisteet nousivat neljällä pisteellä edellisestä arvioinnista, mitä voidaan pitää hyvänä parannuksena näin korkealla vastuullisuuden tasolla. Kun pisteet ovat 80:n ja 90:n välillä, on parannusten tekeminen haastavampaa kuin esimerkiksi 60:n pisteen tasolla. Varman pisteet olivat tämän vuoden mittauksessa jo hyvin lähellä korkeinta eli viiden tähden luokitusta, kertoo johtava konsultti Anne-Maria Vierinen Rambolilta. Ramboll toimii Varman yhteistyökumppanina GRESB-arvioinnissa.

Varma on kehittänyt kiinteistösalkkunsa vastuullisuutta toteuttamalla energiaremontteja kiinteistöissään, siirtynyt uusiutuvan energian lähteisiin osassa asunto- ja toimitilakohteitaan sekä ympäristösertifioinut asunto- ja toimistokiinteistöjään.

Ensimmäisellä sijalla suomalaisten kiinteistösijoittajien verrokkiryhmässä ja 21. sijalla eurooppalaisten ryhmässä

Erityisen hyvin Varma pärjäsi tänä vuonna suomalaisten sijoittajien verrokkiryhmässä, jossa Varma oli kuuden sijoittajan joukosta ensimmäisellä sijalla. Verrokkiryhmässä oli mukana mm. Suomessa toimivia varainhoitoyhtiöitä ja muita kiinteistösijoittajia, joilla on salkussaan sekä asuntoja että toimistotiloja. Eurooppalaisten sijoittajien vertailussa Varma nousi 216:n sijoittajan verrokkiryhmässä sijalle 21.

Vastuullisuusperiaatteiden ja johtamisen arvioinnissa Varma sai täydet pisteet ja nousi ensimmäiselle sijalle 901:n eurooppalaisen kiinteistösijoittajan vertailuryhmässä.

- Arvioinnin tulos osoittaa, että meillä on vastuullisuuden toteuttamiselle ja johtamiselle erittäin hyvä pohja olemassa. Kun perusta on kunnossa, on meidän helpompi saavuttaa itsellemme asettamia vastuullisuustavoitteita. Tästä on hyvä jatkaa kiinteistöliiketoiminnan sekä koko yhtiön vastuullisuustyötä, sanoo Varman vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela.  

- Haluamme jatkossa kiinnittää huomiota entistä enemmän toteuttamiemme rakennushankkeiden vastuullisuuteen mm. uudisrakentamisessa. Tämä tarkoittaa vastuullisuuden huomioimista jo hankkeiden suunnittelutyössä ja mm. kiertotalouden periaatteiden sisällyttämistä rakennushankkeisiin. Lisäksi teemme myös jatkossa energiatehokkuusremontteja ja vaihdamme energianlähteitä uusiutuvaan niissä kohteissa, joissa on muutostöille riittävästi potentiaalia, Johanna Haikala kertoo kiinteistösalkun vastuullisuuden kehittämisestä.

Mikä GRESB?

Kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvio (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kiinteistö-, infra- ja sijoitusvarojen vastuullisuuden arviointiin ja benchmarkkaukseen käytettävä globaali työkalu ja viitekehys, jolla sijoittajat voivat vertailla vastuullisuuden suorituskykyään. Kiinteistösijoittajat hyödyntävät kansainvälistä työkalua vastuullisuustyönsä arviointiin ja kehittämiseen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä