Varma sijoittui Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa tänäkin vuonna kymmenen parhaan joukkoon

Sijoituimme tänäkin vuonna 10 parhaan työnantajan joukkoon Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa suurten organisaatioiden sarjassa. Varmalle on tärkeää tarjota ensimmäisiä oman alan työpaikkoja ja rohkaista urapolulla eteenpäin.

Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitsee vuosittain vastuullisimmat kesätyönantajat kesätyöntekijöiden arvioihin perustuen. Kesätyöntekijät arvioivat työkokemusta muun muassa hakijakokemukseen, perehdytykseen, tehtävien mielekkyyteen, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yleiseen tyytyväisyyteen liittyen. Varma sijoittui tänä vuonna sijalle 8 suurten organisaatioiden sarjassa.

- Lämmin kiitos jokaiselle kesätyöntekijällemme tästä palautteesta ja tärkeästä työpanoksesta viime kesän aikana. Saamme kesätyöntekijöiltämme vuosittain arvokasta palautetta, jolla kehitämme arkisia käytäntöjämme, perehdytystä ja työntekijäkokemusta, kertoo Varman HR- ja viestintäjohtaja Katri Viippola.

Varmassa tunnistetaan, että kesätyöllä on suuri vaikutus urapolun aukeamiseen, ja mahdollisuuksia halutaan tarjota ennen kaikkea heille, jotka hakevat ensimmäistä oman alan paikkaansa. Kovat vaatimukset täyttävän yli-ihmisen sijaan on tärkeää hakea ihmistä, jolla on tehtävään sopiva asenne ja halua oppia työssään. Viippola ajattelee, että parhaimmillaan kesätyökokemus kantaa työuralla pitkälle.

- Meistä jokainen muistaa ensimmäiset kesätyökokemukset ja sen, miten vahva tunnejälki niistä syntyi. Onnistunut kesätyökokemus vahvistaa ammatillista identiteettiä ja rohkaisee nuorta tavoittelemaan työhön liittyviä unelmia. Mitä mukavamman kuvan työelämästä annamme ja mitä innostuneemmin puhumme omasta arjestamme, sitä kiinnostuneempia nuoret ovat pääsemään työelämän alkuun.

Tekoja kohti monimuotoista työelämää

Varma on ollut Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa mukana useita vuosia. Vuosi 2022 on ollut kampanjavuotena erityinen, sillä Viippola on toiminut kampanjan suojelijana.

- On ollut valtava ilo olla kampanjan suojelijana. On helppo toimia ja puhua sen puolesta, että mahdollisimman moni nuori saa onnistuneen kesäduunikokemuksen.

Kampanjan palkitsemistilaisuudessa Viippola puhui työelämän monimuotoisuuden puolesta.

- Monimuotoisuus on teema, joka jokaisen työnantajan kannattaa ottaa vakavasti. Jos muuten ei meinaa keksiä syitä monimuotoisuustyölle, kannattaa muistaa, että yhdenvertaisuuden edistäminen on kirjattu lakiin. Suomen perustuslaissa on yhdenvertaisuuden periaate, jolla tarkoitetaan syrjinnän kieltoa. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän, häirinnän sekä käskyn syrjiä. Laki myös velvoittaa työnantajat edistämään aktiivisesti yhdenvertaisuutta.

Viippola kuitenkin muistuttaa, että lain noudattaminen on minimitaso ja sen päälle tehtävä työ on osa työnantajan vastuullisuutta.

- Tärkeintä on tehdä käytännön toimenpiteitä, joilla työkulttuuri ja yhteinen työelämämme kehittyy askel askeleelta yhdenvertaisempaan suuntaan. Organisaation monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka erottavat meidät toisistamme. Varmassa on luotu arjen käytäntöjä, jotka tukevat monimuotoisuutta eri näkökulmista. Lisäksi olemme olleet mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eteen työtä tekevän Priden kumppani jo pitkään, ja toinen vähemmistöryhmä, jolle haluamme näyttäytyä kiinnostavana työpaikkana, on vammaiset henkilöt. Monimuotoisuus on tapa elää, se ei ole projekti tai tapahtuma kerran vuodessa, Viippola kannustaa.

Lisätietoa:

Vastuullinen kesäduuni

Artikkeli
Kesätyö antaa ensikosketuksen työelämään – hyvät kokemukset kantavat pitkälle
työelämä, vastuullisuus 06.06.2022
Blogi
Varma yhdenvertaisena kesätyöpaikkana
työelämä, vastuullisuus 08.08.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä