Ennätyksellinen indeksikorotus kasvatti Varman eläkkeensaajien määrää tuhansilla

Vuoden 2023 alussa eläkkeisiin tehty poikkeuksellisen suuri indeksikorotus lisäsi sekä osittaisen vanhuuseläkkeen että vanhuuseläkkeen hakemusmäärää Varmassa merkittävästi. Hakemusmäärän kasvu ei hidastanut hakemusten käsittelyaikaa, ja myös asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla.

Vuonna 2022 Varma antoi noin 58 000 eläke- ja kuntoutuspäätöstä. Varmasta eläkettä saavien määrä oli vuoden lopussa 352 000, joka on 6 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärä lähes kolminkertaistui

Eläkehakemusten määrä kasvoi viime vuonna erityisesti osittaisessa vanhuuseläkkeessä. Määrä kasvoi peräti 190 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Saimme hakemuksia erityisen runsaasti syys–marraskuun aikana. Vuoden aikana osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäi lähes 7 000 asiakastamme. Valtaosa, 65 prosenttia, oli miehiä.

– Hakemusmäärä selittyy suurelta osin maksussa oleviin eläkkeisiin tämän vuoden alussa tehdyllä indeksikorotuksella, joka kasvatti eläkkeiden määrää poikkeuksellisen paljon, 6,8 prosenttia. Tämä sai monen hakemaan osittaista vanhuuseläkettä vuoden 2022 puolella, eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä kertoo.

Kasvanut kiinnostus indeksikorotukseen ja eläkkeisiin näkyi myös verkko- ja puhelinpalvelussamme. Asiointipalvelussamme asiakkaat tekivät ove-eläkearvioita lähes 18 000 kpl, joka on kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Eläkeneuvontaamme tulleiden puheluiden määrä kasvoi loka–marraskuussa noin 80 prosenttia.

Myös vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi merkittävästi, 26 prosenttia, vuonna 2022. Indeksikorotuksella oli myös tähän kasvuun jonkin verran vaikutusta.

– Hakemuskäsittelymme toimi ruuhkatilanteessakin nopeasti, kertoo eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä.

Sujuva hakemuskäsittely näkyi asiakastyytyväisyydessä

Hakemusmäärän roima kasvu ei juurikaan hidastanut asiakkaidemme eläkehakemusten käsittelyaikaa. Osittaisen vanhuuseläkkeen päätöksen sai syksyllä keskimäärin yhdessä päivässä, ja vanhuuseläkkeen päätöksen kuudessa päivässä.

– Hakemuskäsittelymme toimi ruuhkatilanteessakin nopeasti. Tähän vaikutti merkittävästi se, että olemme kehittäneet eläkehakemusten käsittelyprosessin mahdollisimman sujuvaksi, Tarja Syvälä kertoo.

Asiakaspalvelun kasvaneesta kysynnästä huolimatta henkilöasiakkaidemme asiakastyytyväisyys säilyi koko vuoden erittäin korkealla tasolla. Eläkepalvelujen puhelinpalvelun asiakastyytyväisyys oli 9,4 (asteikolla 0–10), osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuskäsittelyn 9,5 ja vanhuuseläkkeen hakemuskäsittelyn 9,4.

Uutinen
Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemukset tuplaantuneet – syynä työeläkeindeksin kasvu
eläketurva 03.10.2022

Yhteystiedot medialle

Tarja Syvälä

Eläkejohtaja

Eläkepalvelut (vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, perhe-eläke) ja eläkkeiden maksaminen

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä