Pauli Forman Johtajan työkykykirja: Työkyky tarvitsee johtajaa

Varman työkykypalveluista vastaavalta johtajalta Pauli Formalta ilmestyi 28.3. Johtajan työkykykirja, jonka teemana on työkyvyn johtaminen ja sen merkitys organisaation menestykselle.

Työelämän, yhteiskunnan ja elämäntapojen muutokset asettavat jatkuvasti uudenlaisia haasteita työkyvylle. Viime aikoina Suomessa on puhuttu paljon työuupumuksesta, henkisestä kuormittumisesta ja toisaalta eri-ikäisten liikkumattomuudesta ja sen pidemmän aikavälin seurauksista.

– Organisaatioiden tulee johtaa työkykyä ja hallita työkyvyttömyysriskejään. Kyse on koko suomalaista yhteiskuntaa koskevasta haasteesta. Johtamalla työkykyä hyvin yritys alentaa työkyvyttömyyden kustannuksia, turvaa työvoimansa riittävyyden ja ylläpitää työnantajamielikuvaa, Pauli Forma korostaa.

Pauli Forma haastatteli kirjaansa varten johtajia eri alojen yrityksistä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Organisaatioiden välillä on isojakin eroja työkykyjohtamisen kehittyneisyydessä.

– Edelläkävijäyrityksissä toimitusjohtajat näkevät oman roolinsa työkykyjohtamisessa organisaation suunnan näyttäjänä sekä työkykyjohtamiselle myönteisen kulttuurin rakentajina. Edelläkävijäyrityksissä työkykyasiat ovat säännöllisesti mukana johtoryhmän ja hallituksenkin työskentelyssä ja liiketoimintapäätöksissä huomioidaan työkykynäkökulmat. Johto varmistaa myös, että yrityksen työkykyjohtamisen toimintamallit ja prosessit sekä osaaminen ovat asianmukaisella tasolla, Pauli Forma kertoo.

Työkykyjohtamisen hyödyt esiin

Työkykyjohtamisen hyödyt tulee pystyä osoittamaan. Hyviä mittareita ovat esimerkiksi sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokka.

– Tässä ajassa korostuva peruste panostaa työkykyyn on työvoiman saatavuus ja riittävyys. Työkyvystä huolehtiminen on tärkeä osa työnantajakuvaa, ja se vahvistaa myös rekrytointikykyä. Toisaalta yrityksen nykyisten työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen varmistaa työvoiman riittävyyttä.

Pauli Forma korostaa kirjassaan työkyvyn tiedolla johtamista.

– Digitalisaation myötä työkyvystä on aikaisempaa enemmän dataa saatavilla. Näin työkykyä voidaan johtaa tiedolla samalla tavalla kuin liiketoimintaa.

Yksi kirjan teemoista on johtajien oma työkyky.

– Myös johtajien työkyvystä täytyy pitää huolta. Johtajilla on resurssit itsestä huolehtimiseen ja hyvät vaikutusmahdollisuudet, toisaalta haasteita luovat esimerkiksi pitkät työpäivät ja paineistetut tilanteet. Olisi tärkeää, että johtajat johtaisivat omaa työkykyään esimerkiksi varmistamalla palautumista, hakisivat tukea vertaisiltaan ja tarvittaessa työterveyshuollolta sekä varmistaisivat oman tiiminsä toimivuuden, Pauli Forma sanoo.

Johtajan työkykykirja on ensimmäinen johtajille suunnattu teos aiheesta. Kirjan on kustantanut Alma Talent.

Lisätietoa Johtajan työkykykirjasta Alma Talentin sivuilla

Pauli Forman Johtajan työkykykirja on ensimmäinen organisaatioiden johdolle suunnattu työkykyä käsittelevä kirja.

Lisätietoa

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Voisit olla kiinnostunut myös näistä