Varma selvitti sijoituskohteidensa valmiutta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen

Reilu neljännes riskitoimialoilla Varman sijoituskohteina olevista listatuista yrityksistä on asettanut tavoitteita luontokadon ehkäisylle. Tämä tuli ilmi Varman tekemästä kartoituksesta, jossa selvitettiin julkisesti saatavan tiedon pohjalta yritysten biodiversiteettilinjauksia.

Varma on jatkanut omaa biodiversiteettityötään kartoittamalla sijoituskohteinaan olevien yritysten suhtautumista ja varautumista biodiversiteetin hupenemiseen liittyviin riskeihin. Kartoituksessa oli mukana 282 riskitoimialoilla toimivaa yritystä. Selvitys kattoi Varman listatut osakesijoitukset.

Yrityksistä 27 prosenttia oli asettanut tavoitteita luontokadon ehkäisyn huomioimiseksi toiminnassaan. Selvästi suurempi osa, vähän yli puolet yhtiöistä (51 prosenttia) oli kuitenkin ilmaissut aikomuksensa ryhtyä toimiin luonnon monimuotoisuuden huomioonottamiseksi tai kompensoimiseksi.

Konkreettinen toimintasuunnitelma oli kuitenkin vain viidellä prosentilla kaikista yhtiöistä. Reilu viidennes (22 prosenttia) yrityksistä ei ollut huomioinut julkisissa linjauksissaan biodiversiteettiasioita lainkaan.

– Vaikka yhtiöistä vasta pienellä osalla oli toimintasuunnitelma, huomionarvoista oli, että moni yritys oli sitoutunut tai aikeissa sitoutua biodiversiteetin huomioimiseen toiminnassaan. Tietoisuus luontokadon vaikutuksista ja riskeistä on vasta hiljattain lyönyt läpi. Varmassa biodiversiteettityö on yhtä kiinteä osa ympäristövastuutamme kuin ilmastotyökin. Haluamme tietää, miten sijoituskohteinamme olevat yritykset suhtautuvat meille tärkeisiin asioihin, Varman vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Hanna Kaskela sanoo.

– Sijoittajalle on toistaiseksi haasteellista tunnistaa luontokadon suhteen edistykselliset yhtiöt. Varsinkin säiden ääri-ilmiöihin liittyvien ilmastonmuutoksen riskien tunnistaminen on helpompaa, ja lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseen on jo olemassa standardoituja mittareita. Luontokadon vaikutuksia arvioidessa joudutaan monimutkaisten kysymysten äärelle, kuten esimerkiksi mikä on jollain alueella sopiva määrä pölyttäjiä, Hanna Kaskela sanoo.

Eurooppalaiset yhtiöt näyttävät suuntaa luontokadon ehkäisyssä

Eurooppalaiset yhtiöt olivat edistyksellisempiä verrattuna Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa toimiviin yrityksiin. Niin ikään toimialoista metsäteollisuuden yhtiöt, rakennusmateriaalien valmistajat ja sähköntuottajat olivat pisimmällä biodiversiteettityössään. Eniten petrattavaa oli yrityksillä, jotka toimivat kuljetus-, juoma- ja tekstiiliteollisuudessa sekä luksustuotteiden valmistuksessa.

Kartoitus toteutettiin niin, että yritysten biodiversiteettilinjaukset jaettiin kolmeen kategoriaan: (1) tahdonilmaus ryhtyä toimeen, (2) sitoutuminen ja yksityiskohtaiset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle ja (3) yksityiskohtainen toteutussuunnitelma sitoumuksen täyttämiseksi.

Kartoitus oli osa Varman omaa biodiversiteettityötä, jolle Varma loi viime vuonna tiekartan. Varman biodiversiteetin tiekartta asettaa raamit sijoitusten vastuullisuusvaatimuksille luontokadon ehkäisyssä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä