Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa käytettävään maksuluokkamalliin ehdotetaan uudistuksia

Työeläkeyhtiöt ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle laskuperustehakemuksen, jossa esitetään uudistuksia työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa käytettävään maksuluokkamalliin. Toteutuessaan uudistus vaikuttaa suurten työnantajien TyEL-maksuun sisältyvän työkyvyttömyysmaksun määräytymiseen.

Suuret työnantajat rahoittavat työkyvyttömyyseläkkeitä ns. maksuluokkamallin kautta. Malli, jossa yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vaikuttaa TyEL-maksuun sisältyvän työkyvyttömyysmaksun suuruuteen, on ollut käytössä vuodesta 2006 alkaen, ja sen tarkoitus on kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä.

Maksuluokkamalliin ehdotettujen uudistusten tavoitteena on:

  • ikääntyneiden ja työkykyhaasteisten henkilöiden työllistymisen edistäminen
  • oikea-aikaiseen ja vaikuttavaan kuntouttamiseen kannustaminen
  • työkyvyttömyyden toteamisen ja maksuluokkavaikutuksen välisen viipeen lyhentäminen
  • maksuluokkamallin toimivuuden ja riskivastaavuuden parantaminen.

Uudistuksilla kannustetaan työkyvyttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen

Työkyvyttömyyden vähentämisen ja ennaltaehkäisemisen näkökulmasta uudistusten tavoitteena on kannustaa työnantajia työkyvyttömyyden alkuvaiheessa mahdollisimman aktiivisiin hoito-, kuntoutus- ja muihin työkyvyttömyyden pitkittymistä ehkäiseviin toimiin. Uudistuksilla pyritään myös vähentämään varttuneisiin työnhakijoihin ja työpaikan vaihtajiin kohdistuvaa ikäsyrjintää sekä parantamaan ammatillisen kuntoutuksen jälkeistä työllistymistä.

Uudistukset pähkinänkuoressa:

  • Jatkossa maksuluokkaan vaikuttavat pysyvien työkyvyttömyyseläkkeiden tavoin myös sellaiset kuntoutustuet, joissa ensimmäisen kuntoutustukijakson alkamisesta on kulunut yli kaksi vuotta eikä meneillään ole samanaikaisesti aktiivista kuntoutusta. Kahden vuoden seurantajakson laskenta alkaa kuitenkin vasta muutoksen voimaantulosta eli vuoden 2024 alusta alkaen.
  • Työnantajalle ei aiheudu maksuluokkavaikutusta, jos eläketapahtuma on sattunut yli viisi vuotta ennen sitä vuotta, jolloin kuntoutustuki tai pysyvä työkyvyttömyyseläke huomioitaisiin maksuluokassa.
  • Eläkettä ei huomioida maksuluokassa, jos eläkkeensaaja on aloittanut työnantajalla aidosti uutena työntekijänä yli 55-vuotiaana tai ammatillisena kuntoutujana, jonka kuntoutuksen alkamisesta on eläketapahtumaan mennessä kulunut enintään viisi vuotta.
  • Työnantajan omavastuuaste alennetaan 60 prosenttiin nykyisestä tasosta. Omavastuuasteen alentaminen pienentää maksuluokan vaikutusta työeläkevakuutusmaksuun.
  • Jatkossa uusi työkyvyttömyyseläke voi vaikuttaa työnantajan maksuluokkaan vasta, jos vakuutuskohtaisia TyEL-vakuutettuja ansioita on ollut eläketapahtumaa edeltävän kahden kalenterivuoden aikana vähintään 10 000 euroa (vuoden 2022 tasossa). Aiemmin vastaava raja on ollut 3 143 euroa (vuoden 2022 tasossa). Rajan muuttamisella pyritään siihen, etteivät lyhyet työsuhteet päätyisi työkyvyttömyyseläketapauksessa niin herkästi työnantajan vastuulle.

Uudistukset on ehdotettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta alkaen, mutta vaikutukset työnantajien työeläkevakuutusmaksuun näkyvät kuitenkin vasta muutaman vuoden kuluessa. Rahastointirajan nostamista koskeva muutos edellyttää lakimuutosta, jonka valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Varma kehittää jatkuvasti palveluitaan ja tarjoaa myös jatkossa asiakkailleen parhaan tuen työkyvyttömyysriskien hallintaan. Asiantuntijamme auttavat mielellään tarkemmissa yksityiskohdissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä