Varman päivitetty ympäristöpolitiikka kattaa koko arvoketjun

Varma on päivittänyt ympäristöpolitiikkaansa. Uusi ympäristöpolitiikka on edellistä kattavampi, sillä uudistetuissa Varman toimintaa ohjaavissa linjauksissa on tunnistettu ympäristövaikutusten merkitys koko arvoketjussa. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen saa yhtä suuren painoarvon kuin ilmastonmuutoksen hillintä.

Varman ympäristöpolitiikka määrittelee, mitä ympäristöasioihin liittyvä vastuullisuus tarkoittaa Varmalle. Varman ympäristöpolitiikka tunnistaa ja kuvaa keinoja, joilla hallitsemme toimintamme, sijoituskohteidemme ja toimitusketjumme ympäristöstä aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia. Ympäristöpolitiikka ohjaa Varman koko toimintaa.

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana epäonnistuminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja luontokadon ehkäisyssä ovat merkittävimpiä maapalloa uhkaavia riskejä. Olemme tehneet vuosia töitä ilmastonmuutoksen huomioimiseksi sijoitustoiminnassamme. Uudella politiikallamme haluamme kattaa yhtä lailla myös luontokatoon liittyvät vastuullisuusnäkökulmat koko arvoketjussamme, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Ympäristövastuu kattaa sijoitustoiminnan lisäksi myös Varman tekemät hankinnat, joista merkittävimmät liittyvät rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja it-järjestelmiin. Yksi esimerkki Varman arvoketjun vastuullisuustyöstä on viime vuonna toteutettu Varman toimitusketjun ihmisoikeus- ja ympäristövastuuta koskeva kysely, jossa kartoitettiin Varman toimitusketjun kumppanien ympäristölinjauksia.

Tekstiili- ja ruokateollisuus salkunhoitajien huomion alle

Päivitetty ympäristöpolitiikkaa huomioi kattavasti luontokadolle altistavia toimialoja. Sijoitustoiminnassa käytössä olevan huolellisuusprosessin piiriin on otettu uusina toimialoina mukaan luontoriskeille merkittävästi altistuvia toimialoja, joita ovat elintarvike-, lääke ja kosmetiikkateollisuus, pakkausmateriaalien valmistajat, vaate- ja ylellisyystavarateollisuus sekä jätehuollon yritykset.

Huolellisuusprosessin piiriin lukeutuviin toimialoihin sijoittaminen vaatii salkunhoitajalta erityistä huolellisuutta ja vastuullisuusnäkökulmien arviointia. Muita ympäristön kannalta korkean riskin toimialoja ovat mm. öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni-, rakennusmateriaali-, metsä- ja kuljetusteollisuus sekä kemianteollisuus.

–Ympäristövastuun kysymyksiä ei ratkaista pelkästään sulkemalla riskialoja pois omasta sijoitussalkusta. Huolellinen salkunhoito huomioi vastuullisuuteen liittyvät riskit ja turvaa siten myös paremmat tuotot. Omistajuudella voi vaikuttaa myös siihen, että sijoituskohde alkaa huomioida vastuullisuutta toiminnassaan paremmin, Kaskela sanoo.

Kansainväliset aloitteet ilmastotavoitteiden lähtökohtana

Varman ilmastotavoitteita ohjaavat viime syksynä asetetut kansainvälisen SBT-aloitteen mukaiset päästövähennystavoitteet. Varman SBT-tavoitteet kattavat oman toiminnan päästöjen vähentämisen sekä sijoitussalkun päästötavoitteet. Sijoituskohteiden päästöt muodostavat 97 prosenttia Varman kokonaispäästöistä. SBT-tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.

– Uudessa ympäristöpolitiikassamme olemme asettaneet ilmastoa koskevat tavoitteemme kansainvälisen, sijoittajille yhtenäisten viitekehikoiden mukaisesti. On hyvä, että tavoitteiden toteutumista seuraa ulkopuolinen arvioija. Sitoutumalla kansainvälisesti yhtenäisiin tavoitteisiin voimme edistää myös ympäristövastuullisuutta sijoittajien yhteisaloitteiden voimalla, jolloin vaikuttavuus on suurempi kuin toimimalla yksin, Kaskela sanoo.

Päästötavoitteeseen pääsemiseksi Varma on mm. luonut ilmaston huomioivan sijoituskokonaisuuden, ilmastoallokaation, johon on sisällytetty ilmastonmuutoksen vaikutukset ja mahdollisuudet toiminnassaan huomioivia sijoituskohteita. Varman tavoitteena on, että ilmastoallokaatio muodostaa 50 prosenttia sijoitussalkusta vuoden 2027 lopussa. Nyt se kattaa 36,8 prosenttia, joka tarkoittaa 21,9 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.

Ympäristöpolitiikka on hyväksytty Varman hallituksessa.

Varman ympäristöpolitiikka 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä