Varmalle neljä tähteä PRI:n vastuullisen sijoittamisen arvioinnissa

Varma on saanut hyvät pisteet YK:n tukeman vastuullisen sijoittamisen periaatteita ohjaavan PRI:n (Principles for Responsible Investment, PRI) vastuullisen sijoittamisen arvioinnissa.

Hallintoa ja strategiaa koskevasta osiosta Varma sai 89 pistettä 100 pisteestä, mikä vastaa neljää tähteä. Rahastosijoitusten valintaa ja rahastosijoitusten vastuullisuuteen liittyviä seurantaprosesseja arvioivasta vertailusta sekä luottamusta lisäämistä toimenpiteistä Varma sai niin ikään neljä tähteä viidestä.

Kaikissa vastuullisen sijoittamisen toteutumista arvioivissa osioissa Varma sijoittui selvästi keskivertoa paremmin.

”Tuloksen heijastavat sitä, mitä Varmassa olemme tehneet viime vuosina vastuullisen sijoittamisen eteen. Myös viime vuonna toteutettu laaja vastuullisuuskysely rahastoyhtiöille osoitti, että toimintamme on hyvin linjassa PRI:n vaatimusten kanssa”, Varman vastuullisen sijoittamisen kehittämispäällikkö Vesa Syrjäläinen sanoo.

Viime vuonna Varman toteuttama vuosittaisen rahastoyhtiöiden vastuullisuuskysely kattoi kaikki omaisuuslajit. Useampi kuin neljä viidestä Varman sijoituksia hoitavasta rahastoyhtiöstä on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Varma mukana PRI:ssä vuodesta 2011 lähtien

Varma liittyi PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin vuonna 2011. Varma on sitä lähtien raportoinut periaatteiden mukaisesti vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta sijoitustoiminnassaan.

PRI tekee tähtiluokituksiin perustuvan arviointinsa sijoittajien tekemän raportoinnin perusteella. Sijoittajat vastaavat periaatteiden toteutumista valvovaan PRI:n kyselyyn vuosittain. Kyselyssä arvioidaan, miten vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät asiat, kuten rahastovalinnat, sijoituskohteiden vastuullisuusnäkökulmien seuranta ja mahdollinen puuttuminen laiminlyönteihin, on järjestetty Varmassa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä