Vuosi- ja vastuullisuusraportti: Vuonna 2023 edistimme vastuullisuutta monipuolisesti ja valmistauduimme kestävyysraportointiin

Vuonna 2023 jatkoimme vastuullisuuden osa-alueiden kehittämistä. Selvitimme rahastoyhtiöiden vastuullisuutta ja sijoituskohteiden valmiutta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen sekä kartoitimme toimittajiemme ihmisoikeustyön tasoa.

Varman vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu. Kerromme raportissa Varman toiminnan keskeiset tulokset sekä vastuullisista teoistamme eläketurvan, sijoittamisen ja kestävän työelämän näkökulmista.

– Vastuullisuus on nyt ajankohtaista useasta näkökulmasta. Euroopassa EU:n kestävyysraportointidirektiivi tekee aiemmin vapaaehtoisesta raportoinnista pakollista tästä vuodesta alkaen ja tuo vastuullisuuden entistä enemmän myös yritysten hallitusten pöydille. Toisaalta Yhdysvalloissa on käynnissä vastuullisuuden politisoituminen, mikä näkyy esimerkiksi vastuullisessa sijoittamisessa, sanoo vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Hanna Kaskela.

– Varmassa kehitimme vuonna 2023 vastuullisuuden eri osa-alueita ja edistimme vastuullisuustavoitteitamme. Selvitimme rahastoyhtiöiden vastuullisuutta ja sijoituskohteiden valmiutta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen sekä kartoitimme toimittajiemme ihmisoikeustyön tasoa, jatkaa Kaskela.

Ilmastoystävällisten sijoitusten osuus sijoitussalkussa lähes 40 prosenttia

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä on yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista. Vuonna 2023 saimme hyväksynnän tieteeseen perustustuville (Science Based Targets, SBT) kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteille ensimmäisenä työeläkeyhtiönä Suomessa ja kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa.

– Olemme mukana SBT-yhteisaloitteessa, koska haluamme olla varmoja, että ilmastotavoitteemme ovat kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisia. Varman nyt hyväksytyt tavoitteet ovat lyhyen aikavälin tavoitteita, ja olemme sitoutuneet asettamaan myös pitkän aikavälin tavoitteet, Hanna Kaskela painottaa.

SBT-tavoitteinamme on vähentää omaan toimintaamme liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta ja sijoituksissamme kasvattaa SBT-aloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.

Olemme nostaneet ilmastoystävällisten sijoitusten osuutta sijoitussalkussamme pitkäjänteisellä työllä. Kaikki omaisuuslajit kattava ilmastoallokaatio oli vuoden 2023 lopulla 37 prosenttia sijoituksista eli 21,9 miljardia euroa. Sijoituskokonaisuus pitää sisällään esimerkiksi SBT-tavoitteita asettaneita ja ilmastoratkaisuja tarjoavia yhtiöitä.

– Kiristimme ilmastoallokaatiotavoitettamme viime vuonna, ja tavoitteenamme on, että ilmastoallokaation osuus sijoituksista nousee 50 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä, Kaskela sanoo.

Kestävyysraportointi tuo uusia vaatimuksia vastuullisuudesta raportointiin

Vuonna 2024 voimaan astunut EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tuo uudenlaisia kestävyysraportointivelvoitteita Varmalle vuoden 2024 tilinpäätökseen.

– Aloitimme kestävyysraportointiin valmistautumisen viime vuonna. Merkittävin ponnistus oli kaksoisolennaisuuden arviointi, Hanna Kaskela kertoo.

Arvioinnissa olennaisissa kestävyysaiheissa korostuivat sijoituksista aiheutuvat ilmasto- ja ihmisoikeusvaikutukset ja toisaalta sijoitussalkkuun kohdistuvat systeemiriskit ilmastonmuutoksesta sekä luontokadosta ja riskit ihmisoikeusrikkomuksista tai hyvän hallintotavan rikkomuksista. Omassa toiminnassamme olennaisiksi teemoiksi nousivat asiakkaidemme oikeuksien toteutuminen, toimeentulon turvaaminen ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät seikat. Olennaisiksi tunnistettiin myös oman toimintamme ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen ja työntekijöidemme työoloista ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen.

Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö

Viime vuosi oli talouden näkökulmasta ristiriitainen. Vaikka inflaatio ja korkotaso tasaantuivat, tunnelmat Suomen taloudessa pysyivät apeina. Myös sijoitusvuosi oli kaksijakoinen, sillä sijoitussalkun sisällä oli poikkeuksellisen suuria eroja maantieteellisesti ja omaisuuslajeittain. Vaikka sijoitusvuoteen mahtui mukaan heilahteluja, suunta oli nousujohteinen.

Varman perustehtävä on eläkkeiden ja eläkkeenmaksun turvaaminen, mistä pidämme kiinni kaikissa markkinaolosuhteissa. Vakavaraisuutemme säilyi koko vuoden turvaavalla tasolla, ja Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö.

Vuosi- ja vastuullisuusraporttimme on julkaistu GRI-raportointikehikon (Global Reporting Initiative) mukaisesti, ja se on ulkoisesti varmennettu. Luonnon monimuotoisuudesta raportoimme ensi kertaa uutta TNFD-viitekehystä (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) mukaillen.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu saavutettavana pdf-raporttina osoitteessa varma.fi/vuosikertomus. Julkaisemme raportin englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi maaliskuun lopussa.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023 (pdf)

Yhteystiedot medialle

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä