Eläkkeensaajien neuvottelukunta

Varman ja eläkkeensaajien yhteistyötä kehitetään eläkkeensaajien neuvottelukunnassa, joka koostuu eri puolilla Suomea asuvista eläkkeensaajista sekä asiantuntijajäsenistä. Varman hallitus nimittää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Heikki Ajanko
Kaija Hietala
Helena Hiila-O'Brien
Sirpa Jukarainen
Teuvo Kalso
Marja Leppänen
Pekka Luoma
Risto Pentikäinen
Kaija Roukala
Irma Saarinen
Risto Siivola
Sakari Tola
Juha Tuomainen
Veikko T. Valkonen

Asiantuntijajäsenet

Eeva Kuuskoski
Hannu Uusitalo