Konsultativa nämnder

Vi vill främja en öppen samhällsdialog, utveckla vår verksamhet utgående från kundernas behov och lyssna på våra kunder. För att uppnå dessa mål har vi tillsatt fem konsultativa nämnder: konsultativa nämnden för pensionsärenden, för de försäkrade, för företagare, arbetsgivare och pensionstagare. Syftet är att effektivisera samarbetet och informationsförmedlingen mellan Varma och företagarna, pensionstagarna, arbetsmarknadsorganisationerna och de försäkrade löntagarna och arbetsgivarna. Mandatperioden för nämnderna är tre år.

Konsultativa nämnden för pensionsärenden

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och arbetsmarknadsorganisationerna. Nämnden ger bland annat bolaget rekommendationer i ärenden som gäller invalidpensioner. Medlemmarna utnämns av bolagets styrelse.

Ordförande: Jyrki Rasi, direktör, rehabiliterings- och invalidpensionstjänster, Varma
Vice ordförande: Jan Schugk, överläkare, Varma
Paula Ilveskivi, Jurist, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Juhani Siira, förbundssekreterare, Finska Pappersarbetareförbundet rf
Ida Nummelin, social- och hälsovårdspolitisk sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Teemu Hankamäki, förhandlingsdirektör, Teknikens Akademikerförbund
Piia Alvesalo, kommunikationschef, Bildningsarbetsgivarna rf
Mikko Räsänen, sakkunning, Finlands Näringsliv EK

I nämndens möten deltar från Varma även Seppo Varmavuo.

Konsultativa nämnden för de försäkrade

Nämnden främjar samarbetet mellan Varma och de ArPL-försäkrade löntagarna. Varma förmedlar nämnden aktuell information om ArPL- och FöPL-pensionsförsäkring. Medlemmarna utnämns av bolagets styrelse på förslag av löntagarnas viktigaste centralorganisationer.

Representanter för Akava


Jarmo Hyvärinen, Nordea Bank Abp
Keijo Hyvärinen, Elisa Abp
Matti Kirsi, Stora Enso Oyj
Marko Klapuri, Metso Outotec Finland Oy
Pasi Lähde, Wärtsilä Finland Oy
Timo Veijola, Nokia Solutions and Network Oy

Representanter för FFC


Jukka Hämäläinen, Jyväskylän Liikenne Oy
Marjo Korhonen, Tokmanni Oy
Juha Manni, Honkarakenne Oyj
Samuli Miettinen, Sokotel Oy
Toni Nokkala, VR-Group Ab
Riikka Peltonen, Metsä Tissue Oyj
Mika Sui, ABB Oy Motors and Generators Vaasa
Pentti Suni, Stora Enso Oyj
Mari Söderberg, Tikkurila Oyj
Mika Tanskanen, Ovako Imatra Oy Ab
Tero Tiainen, Abloy Oy Joensuun tehdas
Ville Vatka, HK Ruokatalo Oy

Representanter för STTK


Tarja Furuholm , Nordea Bank Abp
Heikki Helynen, Steveco Oy, ordförande
Aino Huuhti, Danske Bank A/S, Finland filial
Timo Jaakkola, NCC Suomi Oy
Juha Kivistö, Elisa Abp
Merja Koistinen, If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Hannu Kuusikko, Instru Optiikka Oy
Satu Oravuo, Ovako Imatra Oy Ab
Osmo Salo, Meyer Turku Oy
Sanna Virtala, Mehiläinen Oy

Konsultativa nämnden för företagare

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och företagarna. Via konsultativa nämnden för företagare kan Varma bättre lyssna till företagarnas önskemål och utveckla sina tjänster för dem.

Joonas Ahola, Meeting Package
Aulis Asikainen, Insinööritoimisto Comatec Oy
Michael Casagrande, Cleanside Oy
Petra Erätuli-Kola, Mindsup Oy
Suvi Haimi, Sulapac Ltd
Mervi Harkka, Turun Lukko Oy
Juha Hietarinta, LST Group Oy
Antti Innanen, Dot. Legal Oy
Jari Kokkonen, Pasilan Apteekki
Antti Korsisaari, Korsisaari Oy
Mika Kuismanen, Företagarna i Finland
Taina Källi, Rautanainen Oy, ordförande
Kalle Lahervo, Epic Bilskola Ab
Mika Lahtinen, ESLA/E. S. Lahtinen Oy
Timo Linnamäki, Muru-Dining Oy
Merja Metsävaara-Mildh, Front Desk Oy
Jarno Mäki, Onrego Oy
Karri Nieminen, Fiscales Oy
Heikki Palin, Palin-Granit Oy
Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Tomi Saalasti, Saalasti Group, vice ordförande
Jaana Seppälä, Kasvu Open Oy
Kari Sorjonen, Tasowheel Group
Tuomas Soronen, Sorcolor Oy
Niina Stolt, Studio Onni
Lars Sundholm, Halsing Oy
Jukka Suovanen, Odum Oy
Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy
Saana Tyni, Koti Puhtaaksi Oy
Marika Tähtinen-Hakala, Tampereen Panimoravintola Oy
Marcus von Schantz, Accounting Services Tilimatic Oy
Hannu Wiinikainen, HJW Group Oy

Konsultativa nämnden för arbetsgivare

Nämnden, som består av kundföretagens arbetsgivarrepresentanter, följer upp ärenden som berör lagen om pension för arbetstagare (ArPL) samt ger utlåtanden och rekommendationer i anknytning till företagens pensionsförsäkringar och utvecklingen av dessa.

Jussi Aine, verkställande direktör, Harjavalta Oy -konserni
Sami Asikainen, verkställande direktör, Eezy Abp
Kim Biskop, verkställande direktör, Handelslaget KPO
Marko Edfelt, partner, Drama Queen Communications Oy
Pasi Flinkman, verkställande direktör, Orkla Suomi Oy
Charlotta Furuhjelm, styrelseordförande, Brandt Group Oy Ltd
Tiina Haanpää, verkställande direktör, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, vice ordförande
Virpi Holmqvist, verkställande direktör, Attendo Suomi Oy
Jens Jensen, verkställande direktör, Suvia Group Oy
Antti Järvinen, country manager, Google Finland
Erkki Järvinen, verkställande direktör, Oy Snellman Ab
Matti Karppinen, verkställande direktör, Saarioinen Oy
Tapani Kiiski, verkställande direktör, Raute Oyj
Sakari Kiiskinen, business director, Transval Henkilöstöpalvelut Oy
Heikki Kovanen, verkställande direktör, Kovanen Capital Oy
Mikael Kämpe, verkställande direktör, Ramirent Finland Oy
Reetta Laakkonen, styrelseordförande, Laakkonen-konserni
Heikki Lamminpää, verkställande direktör, Otiga Finland Oy
Liisa Leino, verkställande direktör och styrelseordförande, Leino Group Oy
Teppo Lindén, verkställande direktör, Coronaria Oy
Olli Manner, styrelseordförande, Elomatic-yhtiöt
Heikki Marva, verkställande direktör, Länsi-Suomi-yhtymä Oy
Janne Mäki, verkställande direktör, Atoy Oy
Petteri Nurmi, verkställande direktör, Schenker Oy
Juha Näkki, verkställande direktör, Etteplan Oyj
Jari Ollila, styrelseordförande, Purso Group Oy
Hannu Rahnasto, verkställande direktör, Compass Group FS Finland Oy, ordförande
Juha Ruotsalainen, verkställande direktör, Veho Oy Ab
Topi Saarenhovi, verkställande direktör, Kiwa Inspecta Group
Juha Salonen, verkställande direktör, Leipomo Salonen Oy
Leif Sebbas, styrelseordförande, Solwers Abp
Kaisa Tarkkanen, verkställande direktör, Med Group Oy
Jack Westren-Doll, styrelseordförande, Granlund Oy
Pertti Yliniemi, styrelseordförande, Lapland Hotels -koncernen

Konsultativa nämnden för pensionstagare

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och pensionstagarna. Nämnden effektiviserar informationsflödet till och samarbete med pensionstagarna. Nämnden består av personer från olika håll i Finland som får pension från Varma, är förtrogna med Varmas verksamhet och har samarbetat med bolaget. I nämnden kan också ingå expertmedlemmar med specialkompetens om pensionsskyddet och ärenden som berör pensionstagarna.

Heikki Ajanko
Helena Hiila-O'Brien, ordförande
Risto Honkanen
Sirpa Jukarainen
Teuvo Kalso
Jukka Kivekäs
Irma Kronlöf
Risto Pentikäinen
Kaija Roukala
Irma Saarinen
Ann Selin
Heikki Sormunen
Juha Tuomainen
Veikko T. Valkonen

Sakkunnigmedlemmar


Eeva Kuuskoski
Simo Paassilta