Konsultativa nämnder

Vi vill främja en öppen samhällsdialog, utveckla vår verksamhet utgående från kundernas behov och lyssna på våra kunder. För att uppnå dessa mål har vi tillsatt fem konsultativa nämnder: konsultativa nämnden för pensionsärenden, för de försäkrade, för företagare, arbetsgivare och pensionstagare. Syftet är att effektivisera samarbetet och informationsförmedlingen mellan Varma och företagarna, pensionstagarna, arbetsmarknadsorganisationerna och de försäkrade löntagarna och arbetsgivarna. Mandatperioden för nämnderna är tre år.

Konsultativa nämnden för pensionsärenden

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och arbetsmarknadsorganisationerna. Nämnden ger bland annat bolaget rekommendationer i ärenden som gäller invalidpensioner. Medlemmarna utnämns av bolagets styrelse.

Ordförande: Jyrki Rasi, direktör, rehabiliterings- och invalidpensionstjänster, Varma
Vice ordförande: Jan Schugk, överläkare, Varma
Paula Ilveskivi, Jurist, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Juhani Siira, förbundssekreterare, Finska Pappersarbetareförbundet rf
Ida Nummelin, social- och hälsovårdspolitisk sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Teemu Hankamäki, förhandlingsdirektör, Teknikens Akademikerförbund
Piia Alvesalo, kommunikationschef, Bildningsarbetsgivarna rf
Mikko Räsänen, sakkunning, Finlands Näringsliv EK

I nämndens möten deltar från Varma även Seppo Varmavuo.

Konsultativa nämnden för de försäkrade

Nämnden främjar samarbetet mellan Varma och de ArPL-försäkrade löntagarna. Varma förmedlar nämnden aktuell information om ArPL- och FöPL-pensionsförsäkring. Medlemmarna utnämns av bolagets styrelse på förslag av löntagarnas viktigaste centralorganisationer.

Representanter för Akava

Keijo Hyvärinen, Elisa Abp
Matti Kirsi, Stora Enso Oyj
Marko Klapuri, Metso Outotec Finland Oy
Pasi Lähde, Wärtsilä Finland Oy
Johanna Samun, Nordea Bank Abp
Timo Veijola, Nokia Solutions and Network Oy

Representanter för FFC


Jukka Hämäläinen, Jyväskylän Liikenne Oy
Marjo Korhonen, Tokmanni Oy
Juha Manni, Honkarakenne Oyj
Samuli Miettinen, Sokotel Oy
Toni Nokkala, VR-Group Ab
Riikka Peltonen, Metsä Tissue Oyj
Mika Sui, ABB Oy Motors and Generators Vaasa
Pentti Suni, Stora Enso Oyj
Mari Söderberg, Tikkurila Oyj
Mika Tanskanen, Ovako Imatra Oy Ab
Tero Tiainen, Abloy Oy Joensuun tehdas
Ville Vatka, HK Ruokatalo Oy

Representanter för STTK


Tarja Furuholm , Nordea Bank Abp
Heikki Helynen, Steveco Oy, ordförande
Aino Huuhti, Danske Bank A/S, Finland filial
Timo Jaakkola, NCC Suomi Oy
Juha Kivistö, Elisa Abp
Merja Koistinen, If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Hannu Kuusikko, Instru Optiikka Oy
Satu Oravuo, Ovako Imatra Oy Ab
Osmo Salo, Meyer Turku Oy
Sanna Virtala, Mehiläinen Oy

Konsultativa nämnden för företagare

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och företagarna. Via konsultativa nämnden för företagare kan Varma bättre lyssna till företagarnas önskemål och utveckla sina tjänster för dem.

Aulis Asikainen, Insinööritoimisto Comatec Oy
Jarmo Aspelin, Sataplast Oy
Michael Casagrande, Cleanside Oy
Fredrik Ekroos, Juva Shipping Oy
Petra Erätuli-Kola, Mindsup Oy
Tero Fordell, Fundu / Yokipi Oy
Riikka Kannas, Food Camp Finland Oy
Antti Korsisaari, Korsisaari Oy
Taina Källi, Rautanainen Oy
Kalle Lahervo, Epic Autokoulu Oy
Mika Lahtinen, ESLA/E. S. Lahtinen Oy
Timo Linnamäki, Muru-Dining Oy
Jukka Lylykorpi, High Peak Finland Oy
Anne Maaninka, Oliwia Care Oy
Jarno Mäki, Onrego Oy
Heikki Palin, Palin-Granit Oy
Jari Parkkinen, Amiko Oy
Toni Pekkonen, Sampel Oy
Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Tomi Saalasti, Saalasti Oy & Teräspyörä-Steelwheel Oy
Jaana Seppälä, Kasvu Open Oy
Tuomas Soronen, Sorcolor Oy
Niina Stolt, Studio Onni
Lars Sundholm, Halsing Oy
Mika Suominen, Suomen Seniorihoiva Oy
Jukka Suovanen, Odum Oy
Jukka Tanskanen, EMU Growth Partners Oy
Aleksi Tapani, Aleksi ja Sini Tapani Oy
Teemu Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy
Marika Tähtinen-Hakala, Tampereen Panimoravintola Oy
Toni Wesin, Finn Recycling Oy
Hannu Wiinikainen, HJW Group Oy

Konsultativa nämnden för arbetsgivare

Nämnden, som består av kundföretagens arbetsgivarrepresentanter, följer upp ärenden som berör lagen om pension för arbetstagare (ArPL) samt ger utlåtanden och rekommendationer i anknytning till företagens pensionsförsäkringar och utvecklingen av dessa.

Jussi Aine, Harjavalta Oy -konserni
Kim Biskop, Osuuskauppa KPO
Pasi Flinkman, Orkla Suomi Oy
Charlotta Furuhjelm, Brandt Group Oy Ltd
Tiina Haanpää, Hoivatie Oy
Johan Haataja, Retail Logistics Excellence - RELEX Oy
Virpi Holmqvist, Attendo Suomi Oy
Jens Jensen, Suvia Group Oy
Antti Järvinen, Google Finland
Sakari Kiiskinen, Transval Henkilöstöpalvelut Oy
Heikki Kovanen, Kovanen Capital Oy
Mikael Kämpe, Ramirent Finland Oy
Heikki Lamminpää, Otiga Finland Oy
Liisa Leino, Leino Group Oy
Teppo Lindén, Coronaria Oy
Olli Manner, Elomatic-yhtiöt
Heikki Marva, Marva Group Oy
Janne Mäki, Atoy Oy
Petteri Nurmi, Schenker Oy
Juha Näkki, Etteplan Oyj
Jari Ollila, Purso Oy
Hannu Rahnasto, Compass Group FS Finland Oy
Juha Ruotsalainen, Oy Veho Ab
Juha Salonen, Leipomo Salonen Oy
Leif Sebbas, Solwers Oyj
Kaisa Tarkkanen, Med Group Oy
Tore Teir, Greenstep Oy
Mikko Vaahersalo, Rejlers Finland Oy
Jack Westren-Doll, Granlund Oy
Pertti Yliniemi, North European Invest Oy

Konsultativa nämnden för pensionstagare

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och pensionstagarna. Nämnden effektiviserar informationsflödet till och samarbete med pensionstagarna. Nämnden består av personer från olika håll i Finland som får pension från Varma, är förtrogna med Varmas verksamhet och har samarbetat med bolaget. I nämnden kan också ingå expertmedlemmar med specialkompetens om pensionsskyddet och ärenden som berör pensionstagarna.

Heikki Ajanko
Helena Hiila-O'Brien, ordförande
Risto Honkanen
Sirpa Jukarainen
Teuvo Kalso
Jukka Kivekäs
Irma Kronlöf
Risto Pentikäinen
Kaija Roukala
Irma Saarinen
Ann Selin
Heikki Sormunen
Juha Tuomainen
Veikko T. Valkonen

Sakkunnigmedlemmar


Eeva Kuuskoski
Simo Paassilta