Finlayson alltjämt en stad i staden

Finlaysons nästan 200 år gamla fabriksområde i hjärtat av Tammerfors är i dag ett mångsidigt kultur- och affärscentrum med en unik historisk atmosfär.

När skotten James Finlayson år 1820 grundade en verkstad invid forsen Tammerkoski kunde han knappast ana att hans namn skulle förevigas som namnet på en hel stadsdel. Finlayson sysselsatte tusentals människor vid bolagets färgeri och väveri. Förutom de bostäder som byggdes för arbetarna hade området också en egen skola, ett sjukhus och en andelshandel. Den industriella verksamheten på Finlaysonområdet upphörde på 1990-talet.

– Det var till en början en utmaning att hitta icke-industriella användare med en verksamhet som passade in i de gamla fabrikslokalerna. Under knappt tio år hade hela det omfattande byggnadskomplexet i huvuddrag renoverats för att fylla de nya användarnas behov, berättar disponent Eila Kortesmaa från Varma som känner Finlaysonområdet sedan mer än 40 år.

– Våra hyresgäster och deras kunder tycks trivas här. Jag tror det beror på att historien får oss att sätta värde på denna miljö, resonerar Kortesmaa.

Den värdefulla fastigheten får nytt liv

Omsättningen har varit låg bland hyresgästerna på Finlaysonområdet. För varje hyresgäst har man skräddarsytt en lösning utifrån det individuella utrymmesbehovet och möjligheten att anpassa lokalerna.

Sjukhuset på Finnlaysons innergård är den enda nya affärsbyggnaden som kommit till efter att fabriksverksamheten upphörde. I övrigt genomfördes återanvändningen så att nästan alla gamla byggnader sparades – med undantag av bostadsbyggandet.

Sjukhuset ägs av Mehiläinen, som också bedriver sjukhusverksamhet i byggnaden. Sjukhuset har enheter för bl.a. företagshälsovård, laboratorieverksamhet, fysioterapi, ögonsjukdomar och barnsjukdomar.

– Även patienterna tycks uppskatta denna miljö. Vi får positiv respons nästan dagligen. En annan fördel är att sjukhuset ligger trafikmässigt mycket lägligt till, berättar enhetschef Marja Viitaniemi från Mehiläinen.

Den äldsta hyresgästen på området är Grafiikkapaja Himmelblau, som verkat på området redan i ett kvartssekel. Finlaysons fabriksbutik har i sin tur funnits på samma plats i 86 år och är fortfarande verksam.

Utöver dem rymmer de gamla produktionsbyggnaderna nu biografer, kaféer och restauranger samt kontor som fyller dagens tekniska krav. Exempelvis har datateknikbolaget Fujitsus 200 anställda arbetat i Finlaysons gamla spinneribyggnad sedan år 1998.

Även småföretagarna trivs

Musikterapeut Taina Peltola arbetar bl.a. med rehabiliteringskunder. Enligt Peltola förutsätter ett fungerande kundarbete uttryckligen sådana lugna lokaler som Finlaysons fastighet i tiderna hade att erbjuda. Som musikterapilokal fungerar den tidigare portvaktsstugan.

– När rummet utstrålar en trygg och trivsam stämning, är grundförutsättningarna för ett framgångsrikt arbete i ordning. Ljudisoleringen är visserligen inte fullständig, men man vänjer sig också vid det. Det viktigaste är att talet inte hörs ut, förklarar Peltola.

Läs mer om Finlayson
Varmas lediga affärslokaler 

Läs hela Varma-tidningen (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa