Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15 mars 2017 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 9.30.

Du kunde också vara intresserad av dessa