Ny partiell ålderspension väcker intresse efter pensionsreformen

Lagändringarna i anslutning till pensionsreformen har varit i kraft i en månad. Den nya partiella ålderspensionen är den reform som väckt det största intresset bland Varmas kunder. Det här syns i webbtjänsten, i pensionsrådgivningen och i antalet pensionsansökningar.

- Intresset för den partiella ålderspensionen ökade inför årsskiftet. Till exempel gjordes drygt 200 pensionsberäkningar i Varmas webbtjänst i augusti, 650 i december och nästan 1 600 i januari. Intresset har också konkretiserats i form av pensionsansökningar. I januari fick vi 352 ansökningar, berättar direktör Tiina Kurki som ansvarar för pensionstjänster och dataadministration.

Cirka en tredjedel av dem som ansöker om partiell ålderspension är FöPL-försäkrade. Största delen av de sökande har valt 50 procent av den intjänade pensionen som pensionsbelopp. De flesta sökande är 62- och 63-åriga män. De första började lyfta partiell ålderspension vid ingången av februari, och nu betalas denna form av pension ut till över 120 kunder.

Den partiella ålderspensionen gör det möjligt att lyfta en del av pensionen redan före pensionsåldern, tidigast vid 61 års ålder. Då minskar dock den slutliga pensionen. Den partiella ålderspensionen ersätter deltidspensionen som avskaffades vid årsskiftet.

- Ändringen orsakade en slutspurt i ansökningarna om deltidspension. I fjol gav vi 1 026 beslut om deltidspension, vilket är nästan 50 procent mer än år 2015.

Pensionstjänsterna finns på webben

Den andra nya pensionsformen som reformen för med sig är arbetslivspensionen, som införs nästa år.

- Vi väntar oss inget stort intresse i början, eftersom åldersgränsen för arbetslivspensionen under de första åren ligger nära de aktuella åldersklassernas lägsta ålder för ålderspension.

Pensionsreformen avspeglades också i Varmas pensionsrådgivning i fjol. Reformen ökade behovet av rådgivning, men bara måttligt, dvs. med drygt tio procent.

- Vi upplever också att rådgivningen lyckats eftersom kundnöjdheten låg kvar på en hög nivå under hösten.

Kundernas aktiva intresse för pensionsreformen har också i början av året framkommit tydligt i olika kanaler. Vår webbtjänst med sin pensionsräknare har visat sig vara en välfungerande servicekanal för både rådgivning och pensionsansökningar. I januari lämnades till exempel fyra femtedelar av ansökningarna om partiell ålderspension in på webben.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands solidaste arbetspensionsbolag och största privata placerare. Inom den privata sektorn ansvarar bolaget för cirka 860 000 personers arbetspensionsskydd. Varmas premieinkomst 2015 var 4,6 miljarder euro och bolaget betalade ut 5,2 miljarder euro i pensioner. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.

Mer information:

Tiina Kurki, direktör, pensionstjänster och dataadministration, tfn 040 550 6336, tiina.kurki@varma.fi
Hanna Leskelä, kommunikationschef, tfn 040 703 5164, hanna.leskela@varma.fi

Du kunde också vara intresserad av dessa