Varma och SOK tecknar långt hyresavtal för SOK:s huvudkontor i Vallgård

Varma och SOK har tecknat ett långvarigt hyresavtal för SOK:s huvudkontor, Ässäkeskus, som ligger i Vallgård. SOK har haft sitt huvudkontor i byggnaden sedan 1991.

Kontorskomplexet på cirka 41 000 m² på Flemingsgatan 34 ägs av Varma och inkluderar dessutom ett parkeringshus med närmare 500 bilplatser. Ungefär 1 950 människor jobbar i Ässäkeskus. Byggnaden har goda trafikförbindelser med kort avstånd till tåg- och metrostationen och gott om parkeringsplatser för byggnadens användare och besökare.

Som en del av hyresavtalet kommer Varma att genomföra en omfattande renovering där fastigheten moderniseras för att uppfylla dagens tekniska och funktionella krav.

– SOK har en lång historia i Vallgård. Renoveringen av Ässäkeskus kommer att göra lokalerna mer användarvänliga och bättre anpassade till våra nuvarande krav på fastigheter. Vi bygger om hela Ässäkeskus till ett aktivitetsbaserat kontor där de anställda själva kan välja en plats att arbeta som passar för stunden, beroende på om man ska jobba i team eller självständigt. En mer effektiv utrymmesanvändning minskar dessutom koldioxidavtrycket, säger SOK:s fastighetsdirektör Pasi Suutari.

– Vi är nöjda med att vårt långa och välfungerande samarbete med SOK i Vallgård fortsätter. Renovering och mer effektiv användning av fastighetsbeståndet i framtiden kommer att bidra till hållbar utveckling och ligger i linje med Varmas mål att som ansvarsfull placerare minska fastigheternas koldioxidavtryck, konstaterar placeringsdirektör Ilkka Tomperi som ansvarar för Varmas fastigheter.

 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 870 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,9 miljarder euro i slutet av år 2016.

SOK tillhandahåller inköps-, specialist- och stödtjänster till S-gruppens andelslag och ansvarar för gruppens strategiska ledning och affärsutveckling.


Mer information:
Ilkka Tomperi, placeringsdirektör (fastigheter), Varma, tfn 050 379 1903, ilkka.tomperi@varma.fi
Pasi Suutari, fastighetsdirektör, SOK, tfn 040 504 4292, Pasi.Suutari@sok.fi
Leena Rantasalo, kommunikationschef, Varma, tfn 050 300 7980, leena.rantasalo@varma.fi

Du kunde också vara intresserad av dessa