Nytt servicenummer för försäkrings- och pensionskunder

Vår telefontjänst betjänar framöver våra försäkrings- och pensionskunder på ett enda nummer. Numret för svensk kundservice är 010 192 101. Servicenumret har olika alternativ utifrån vilka kunderna hänvisas rätt beroende på ärende.

När det gäller försäkringsärenden kvarstår gruppnumret för utlandstjänster samt i fråga om pensionstjänsterna de gruppnummer till vilka kunderna hänvisas i ärenden som gäller pensionsbeslut och utbetalningsbrev.

I vår tjänst för försäkringskunder har vi också tagit i bruk en återuppringningsfunktion.

Varmas kontaktuppgifter

Du kunde också vara intresserad av dessa