Varma förbereder sig inför elbilarnas tid: 250 rutor i Sundholmens parkeringshus får laddningsmöjlighet

Sommaren 2017 kommer el- och hybridbilar att kunna laddas i cirka 250 rutor i parkeringshuset i Varmas kontorskomplex på Sundholmen i Helsingfors. Laddningssystemet blir bland de största i världen och installeras som bäst i parkeringshuset som ett samprojekt mellan Varma och Parkkisähkö Oy.

Installationsarbetena i Varmas och Parkkisähkös gemensamma projekt på Sundholmen inleddes i april och avslutas i juni. Därefter har de som använder fastigheten möjlighet att ladda alla elbilsmodeller i parkeringshuset. Fastigheten på Sundholmen används förutom av Varma bland annat av Danske Bank, Lemminkäinen och Outokumpu.

I parkeringshuset finns cirka 250 rutor och alla rutor som kan förses med el ansluts till laddningssystemet. Det smarta laddningssystemet i Sundholmens parkeringshus klarar också belastningen av effektiva snabbladdare. Laddare kan väljas efter användningsbehov.

– Sundholmens parkeringshus blir ett av de största enskilda parkeringshusen i världen med en så omfattande installation som ger laddningsmöjlighet i nästan alla rutor, berättar vd:n för Parkkisähkö Jiri Räsänen.

Antalet elbilar kommer under de närmaste åren att öka kraftigt i Finland och beräknas uppgå till cirka 250 000 år 2030. Enligt bilhandeln är det största enskilda hindret för försäljningen av elbilar i Finland att det finns så få laddningsplatser. 

– När elbilarna blir vanligare behövs laddningsplatser där bilarna står längre tider. Det har beaktats i fastigheternas miljöcertifikat och EU-lagstiftningen om elbilberedskapen i fastigheter och nybyggen som träder i kraft 2019, konstaterar Varmas affärslokaldirektör Toni Pekonen

– Elbilberedskapen i parkeringshuset främjar också på ett lyckat sätt vårt mål att minska Varmas koldioxidavtryck, och samtidigt uppmuntrar vi våra hyresgäster till miljövänlig bilism. Bilarna i parkeringshuset laddas med grön el, eftersom den el som används i vår fastighet produceras med vattenkraft, tillägger Toni Pekonen.

När installationen i Varmas parkeringshus på Sundholmen är klar kan de som använder parkeringsservicen i fastigheten beställa laddningstjänst enligt önskemål av Parkkisähkö.

– Vi tror att användarna av parkeringsservicen på Sundholmen uppskattar flexibiliteten. Laddningstjänsten effektiviserar fastighetsägarens roll och möjliggör en snabbare ökning av antalet elbilar, säger Jiri Räsänen.

Parkkisähkö har fått produktutvecklingsstöd för projektet av Tekes.

Tilläggsuppgifter:

Varmas affärslokalsdirektör Toni Pekonen, tfn 010 244 7610, fornamn.efternamn@varma.fi

Varmas samhällsansvarschef Katariina Sillander, tfn 040 7099 836 fornamn.efternamn@varma.fi

Parkkisähkö Oy:s vd Jiri Räsänen, tfn 045 601 3553, fornamn.efternamn@parkkisahko.fi

Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 873 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,4 miljarder euro i slutet av mars 2017.

Parkkisähkö Oy tillhandahåller laddningstjänster i fastighetsbranschen för elbilar. Parkkisähkö har specialiserat sig på elektrifiering av stora fastigheters parkeringsområden.  Parkkisähkö grundades 2014 och sysselsätter omkring 20 personer. Bolaget har som mål att möjliggöra en snabb ökning av antalet elbilar genom att erbjuda skalbara, kostnadseffektiva och smarta laddningstjänster som utvecklats i Finland.

Du kunde också vara intresserad av dessa