Jari Paasikivi fortsätter som styrelseordförande i Varma

Varmas styrelse har på sitt möte 14.12.2017 omvalt Oras Invest Ab:s verkställande direktör Jari Paasikivi till styrelseordförande från och med 1.1.2018.

Styrelsen omvalde även Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, och Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp till viceordförande från och med 1.1.2018.

Även revisionsutskottets och ersättnings- och nomineringsutskottets nuvarande medlemmar fortsätter under 2018. Revisionsutskottet består av Ari Kaperi (ordförande) samt Jyri Luomakoski, Antti Palola och Kai Telanne. Till ersättnings- och nomineringsutskottet hör Jari Paasikivi (ordförande), Antti Palola och Kai Telanne.

Styrelsens sammansättning 1.1.2018

 • Jari Paasikivi, ordförande, verkställande direktör för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Industrifacket rf
 • Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, direktör för koncernens kreditrisker och landschef för Finland vid Nordea Bank AB (publ)
 • Casimir Lindholm, verkställande direktör för Lemminkäinen Abp
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf

Ersättare:

 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusTerveys Oy
 • Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Liisa Leino, styrelseordförande och verkställande direktör för Leino Group Oy

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka 878 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av september 2017.

Mer information:

Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500

Du kunde också vara intresserad av dessa