Spridningen skyddade i marknadsturbulensen - solvensen alltjämt stark

Avkastningen på placeringarna blev i början av året något negativ, men spridningen i olika tillgångsklasser skyddade Varmas placeringar på den instabila aktiemarknaden. Solvensen var alltjämt stark.

– Under årets första månader ökade fluktuationerna på marknaden, vilket pressade ner Varmas placeringsintäkter i viss mån. Spridning genom alternativa placeringar hjälpte i den svåra placeringsmiljön, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

– Nya risker har nu dykt upp på marknaden, såsom det pyrande hotet om ett handelskrig mellan Kina och USA och en kraftig finanspolitisk stimulans i USA, fortsätter Risto Murto.

Varmas placeringar avkastade -0,4 (2,7) % i det krävande marknadsläget och placeringarnas värde var i slutet av mars 45,7 (44,4) miljarder euro. Solvensen var 11,1 miljarder euro (11,5 miljarder euro vid årets början) och låg således på en stark nivå.

Aktiemarknaden förskräcktes först av förhöjda räntor, sedan av handelskrig

I början av februari skedde en vändning i aktiemarknaden som länge hade varit på uppgång.

– Marknaden vaknade ur sin sömn och volatiliteten återvände. Rädslan för inflation fick räntorna att stiga och aktiemarknaden reagerade med en plötslig korrektionsrörelse. Rädslan för ett handelskrig höll sedan aktiemarknaden på alerten i mars, berättar vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Hedgefonderna gav trygghet och avkastning på en marknad som sökte sin riktning

I början av året erbjöds investerare trygghet i form av alternativa tillgångskategorier såsom hedge- och kapitalfonder samt fastigheter, som inte reagerade på samma sätt på marknadsrörelserna.

Varma hade spridningsnytta av hedgefondspositionen i ett krävande placeringsläge. Den bästa avkastningen, 1,9 (1,6) %, kom just från hedgeplaceringarna. Även fastighetsplaceringarna gav en god avkastning, 1,2 (1,5) %. Aktieplaceringarna gav en avkastning på -1,4 (4,3) % och ränteplaceringarna -0,3 (1,4) %.

Trots de ökade riskerna i världsekonomin kvarstår en positiv ekonomisk tillväxt, även om tillväxttakten har blivit lite långsammare.

– Marknaden genomgår nu ett lugnt skede och det återstår att se i vilken riktning vi går vidare. Det är möjligt att uppgången på aktiemarknaden fortsätter ännu, men slutet av cykeln börjar redan skymta vid horisonten, bedömer Reima Rytsölä.

Framgångsrik kundanskaffning

I slutet av mars hade Varma 544 000 (537 000 vid årets början) försäkrade arbetstagare och företagare. Resultatet av överföringen av försäkringar i början av året var mycket bra och till Varma överfördes 17 miljoner euro mer i premieinkomster.

Varma betalade ut 1,33 (1,26) miljarder euro i pensioner till 342 000 (343 000 vid årets början) pensionstagare.

De följande stegen avgörande i handelskriget

Handelskriget mellan USA och Kina har tagit sina första steg i början av året, och strafftullarna kommer att höjas. Tillsvidare har Europa lyckats hålla sig vid sidan om handelskrigets centrum.

– Situationen är ändå inte riskfri för Finland eller Europa, konstaterar Risto Murto.

– De följande stegen är avgörande. Om handelskriget tillspetsas kan det snabbt påverka också Finland. Speciellt företagens internationella investeringar skulle reagera snabbt om förtroendet för en smidig export och import vacklar. Också i Finland bör vi hoppas att den fria världshandeln inte tar skada, fortsätter Risto Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka 885 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och bolaget betalade ut pensioner för 5,5 miljarder euro. I slutet av mars 2018 var värdet på Varmas placeringar 45,7 miljarder euro.

 

Mer information:

  • Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500
  • Katariina Sillander, kommunikations- och samhällsansvarschef, tfn 040 7099 836

Du kunde också vara intresserad av dessa