Jan Schugk har utnämnts till Varmas överläkare

Jan Schugk (medicine licentiat) har utnämnts till Varmas överläkare fr.o.m. den 1 april 2019. I sin uppgift rapporterar han till verkställande direktör Risto Murto.

– Jan Schugk har en gedigen erfarenhet inom områdena socialförsäkring, företagshälsovård och stödjande av arbetsförmågan. Han är också mycket sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor, berättar verkställande direktör Risto Murto.

Innan han tar emot uppgiften som överläkare verkar Jan Schugk som projektledare vid Varma fr.o.m. den 1 oktober 2018. Projektet som han kommer att ansvara för gäller Varmas forskningsverksamhet inom arbetsmiljöledning.

Schugk övergår till Varma från Finlands Näringsliv EK, där han arbetar som sakkunnigläkare. Han har arbetat vid EK från år 2010 och före det bl.a. som anställd vid Nokia med olika ansvarsuppgifter inom företagshälsovården och arbetarskyddet i Finland och internationellt.

Varmas nuvarande överläkare Jukka Kivekäs lämnar uppgiften som överläkare den 1 april 2019, men fortsätter efter det som Varmas sakkunnigläkare.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka 890 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och bolaget betalade ut pensioner för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,4 miljarder euro i slutet av juni 2018.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Du kunde också vara intresserad av dessa