Arbetspensionsavgifterna år 2019

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2019. Nästa år är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Utgångspunkten för arbetspensionsavgiften år 2019 är arbetsmarknadens centralorganisationers tidigare överenskommelser om arbetspensionsavgifterna åren 2016–2019 och konkurrenskraftsavtalet.

Arbetspensionsavgiften hålls som helhet på samma nivå som i år, men enligt konkurrenskraftsavtalet överförs en del av arbetsgivaravgiften till arbetstagaravgiften, vilket ökar arbetstagarens avgift med 0,40 procentenheter år 2019.

År 2019 är arbetstagarens avgift 6,75 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,25 procent i åldern 53–62 år. Enligt det som avtalades i samband med pensionsreformen är avgiften för arbetstagare i åldern 53–62 år 1,5 procentenheter högre än för övriga arbetstagare.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,35 procent av lönerna.

Företagarnas pensionsavgift är på samma nivå som i år, dvs. 24,10 % före 53 och efter 62 års ålder och 25,60 % i åldern 53–62 år.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Källa: Pensionsskyddscentralens meddelande 26.10.2018

Du kunde också vara intresserad av dessa