Arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2019 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har den 25 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2019.

Som lönekoefficient fastställdes 1,417. Jämfört med 2018 stiger lönekoefficienten cirka 1,9 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent. 

Arbetspensionsindexet är nästa år 2585. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 1,5 procent jämfört med år 2018. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Läs mer i SHM:s meddelande.

Du kunde också vara intresserad av dessa