Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2019. Livslängdskoefficienten är 0,95722.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2019 eller därefter med 4,278 procent för personer som är födda år 1957. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grund av arbetsoförmåga som börjar år 2019, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på familjepensioner, partiellt förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna.

Läs mer i SHM:s meddelande.

 

Du kunde också vara intresserad av dessa