Breven inför årsskiftet har börjat postas till pensionstagarna

Varmas pensionstagare får kring jul ett personligt brev där det redogörs för den indexjusterade pensionens och förskottsinnehållningens belopp från och med 1.1.2020, det sammanlagda beloppet av utbetalda pensioner och innehållen skatt år 2019 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2020. Vi postar brev till omkring 340 000 pensionstagare. De brev som postas till pensionstagare i Finland vid årsskiftet blir också tillgängliga i det elektroniska arkivet i vår e-tjänst.

Till följd av justeringen av arbetspensionsindexet stiger de nu löpande arbetspensionerna med cirka 1,2 % i januari 2020.

Boendeanmälan för utomlands bosatta pensionärer

De pensionstagare som är fast bosatta utomlands får som bilaga till det brev som vi skickar ut inför årsskiftet en boendeanmälan som de ombeds fylla i. Det lönar sig att skicka den ifyllda och undertecknade anmälan till oss så fort som möjligt så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av pensionen.

Boendeanmälan ska återsändas till oss, även om förhållandena inte har förändrats från föregående år. Boendeanmälan kan bekräftas i vår webbtjänst. Det påskyndar handläggningen av anmälan. Våra utomlands bosatta pensionärer kan använda vår webbtjänst, förutsatt att de har finländska bankkoder eller ett mobil-id som krävs för inloggningen.

Nyhet
Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2020 har fastställts
pensionsskydd 24.10.2019

Du kunde också vara intresserad av dessa