Jari Paasikivi fortsätter som styrelseordförande i Varma

Varmas styrelse har på sitt möte 19.12.2019 omvalt Oras Invest Ab:s styrelseordförande Jari Paasikivi till styrelseordförande från och med 1.1.2020.

Styrelsen omvalde även Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, och Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp till viceordförande från och med 1.1.2020.

Även revisionsutskottets och ersättnings- och nomineringsutskottets nuvarande medlemmar fortsätter under 2020. Revisionsutskottet består av Ari Kaperi (ordförande) samt Jyri Luomakoski, Antti Palola och Kai Telanne. Till ersättnings- och nomineringsutskottet hör Jari Paasikivi (ordförande), Antti Palola och Kai Telanne.

Varmas styrelses sammansättning 1.1.2020

 • Jari Paasikivi, ordförande, styrelseordförande för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusHälsa Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, direktör med ansvar för kreditrisker i Nordea Bank Abp-koncernen och landsdirektör för Finland
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf
 • Saana Siekkinen, direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Mari Walls, rektor för Tammerfors universitet

Ersättare:

 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Risto Penttinen, direktör vid Fortum Abp (Strategy, People and Performance)
 • Timo Saranpää, ordförande för Finlands Ekonomer rf

 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 47,4 miljarder euro i slutet av september 2019.

Närmare information:

Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500

Du kunde också vara intresserad av dessa