Nya ledamöter invalda i Varmas styrelse

Varmas förvaltningsråd valde på sitt möte 27.11.2019 tre nya ledamöter till styrelsen.

Till nya styrelseledamöter valdes från och med 1.1.2020 Saana Siekkinen, direktör vid FFC och Mari Walls rektor för Tammerfors universitet samt till ersättare Timo Saranpää, ordförande för Finlands Ekonomer rf. 

Styrelseledamot Johanna Ikäheimos och suppleanterna Eija Hietanens och Liisa Leinos mandatperioder upphör 31.12.2019.

Av de ledamöter i Varmas styrelse som stod i tur att avgå fortsätter Eila Annala, verkställande direktör för PlusHälsa Ab, Jari Paasikivi styrelseordförande för Oras Invest Oy och Pekka Piispanen, direktör för Akava rf samt av ersättarna Risto Penttinen, direktör vid Fortum Abp. Som ersättare fortsätter också den nuvarande ledamoten i styrelsen, Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK. 

Varmas styrelses sammansättning 1.1.2020

 • Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusHälsa Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, direktör med ansvar för kreditrisker i Nordea Bank Abp-koncernen och landsdirektör för Finland
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Jari Paasikivi, styrelseordförande för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf
 • Saana Siekkinen, direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Mari Walls, rektor för Tammerfors universitet

Ersättare:

 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Risto Penttinen, direktör vid Fortum Abp (Strategy, People and Performance)
 • Timo Saranpää, ordförande för Finlands Ekonomer rf

Styrelsen väljer inom sig ordförande och två vice ordförande på sitt möte den 19 december.

Förvaltningsrådet beslutade att inte ändra på styrelsens års- och mötesarvoden. Årsarvodet är till ordföranden 47 250 euro, till vice ordförandena 33 600 euro, till ordföranden för revisionsutskottet 33 600 euro, till ledamöterna 18 900 euro och till ersättarna 13 650 euro. Mötesarvodet är 600 euro.

Förvaltningsrådets vice ordförande Saana Siekkinen, som valts till styrelsen, meddelade att hon avgår från förvaltningsrådet 1.1.2020. I hennes ställe som vice ordförande för förvaltningsrådet valdes Petri Vanhala, ordförande för Pappersförbundet rf. 

 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 47,4 miljarder euro i slutet av september 2019.

Mer information:

Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 

Du kunde också vara intresserad av dessa