Förlängd betalningstid av FöPL och ArPL-avgifter på grund av coronavirusläget

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Varma och de andra pensionsförsäkringsbolagen möjligheten att ge extra betalningstid utan dröjsmålsränta för FöPL- och ArPL-avgifter.  För den förlängda betalningstiden beräknas som vanligt en årlig försäkringsavgiftsränta på 2 %.    

Som vår ArPL-kund har du vanligtvis möjlighet till två månaders betalningstid för dina ArPL-avgifter. I och med den nya betalningsfristen kan du ytterligare begära upp till tre månaders betalningstid för de ArPL-avgifter som baserar sig på löneutbetalningar gjorda under tiden februari-maj. Till exempel för de löner som har utbetalats i mars kan du få betalningstid fram till sista augusti. 

FöPL-försäkrade kan på begäran få upp till tre månaders extra betalningstid för de FöPL-avgifter som förfaller 20.4.-30.6.2020. Vi har redan automatiskt beviljat en månads förlängd betalningstid för de FöPL-avgifter som förfaller 20.3. 

För den förlängda betalningstiden beräknas som vanligt en årlig försäkringsavgiftsränta på 2 %, men ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter.  

Som företagare kan det vara värt att överväga om det finns behov av att ändra din FöPL-inkomst eller reda ut möjligheten att betala minskad avgift (sk. flexavgift). Om din företagarverksamhet har minskat drastiskt, lönar det sig att överväga om det finns skäl att säga upp FöPL-försäkringen.   

Gör ändringarna i vår webbtjänst eller ring vår kundtjänst. Vår kundtjänst är för tillfället belastad men vi har en återuppringningstjänst. Om vi inte hinner svara på ditt samtal, så ringer vi tillbaka så snart som möjligt.

Du kunde också vara intresserad av dessa