Varmas kundåterbäringar för 2020 beräknade

Kundåterbäringen för din ArPL-försäkring för 2020 och en eventuell omkostnadsrabatt finns nu i vår webbtjänst. Kundåterbäringarna som betalas ut bygger på Varmas starka solvens och effektiva verksamhet under fjolåret.

Kundåterbäringen och den eventuella omkostnadsrabatten minskar de följande ArPL-avgifterna eller betalas ut till kundens konto beroende på kundens tidigare val.

Du kan kontrollera storleken på din kundåterbäring via vår webbtjänst www.varma.fi, på sidan ArPL-avgifter och prognoser. 

Kundåterbäringarna för 2021

På grund av situationen med coronaviruset har arbetsmarknadsorganisationerna föreslagit vissa förändringar av arbetspensionsavgifterna som nu förbereds under Social- och hälsovårdsministeriets ledning. Planen är att minska arbetsgivarens ArPL-avgift tillfälligt från och med början av maj fram till årsskiftet, och även lättnader av solvensreglerna för arbetspensionsbolagen kan senare bli aktuella. Enligt förslaget skulle arbetspensionsbolagen inte betala ut kundåterbäringar för denna tid.

Beredningen av förslaget fortsätter och vi återkommer med mer information om hur det påverkar framtida kundåterbäringar på vår webbplats varma.fi.

Du kunde också vara intresserad av dessa