Varma tar inte ut hyra av café- och restaurangföretagare i två månader – även särskilt drabbade företagare erbjuds flexibilitet med hyresbetalningen

Varma tar inte ut hyra för maj och juni av sina café- och restaurangshyresgäster på grund av coronaepidemin. Befrielsen ges till följd av en lagändring som stänger caféer och restauranger i två månaders tid för att hindra spridningen av coronaviruset.

Beslutet om hyresbefrielse gäller café- och restauranghyresgäster i Varmas helägda fastigheter. En lagändring innebär att caféer och restauranger inte längre kan fortsätta bedriva sin verksamhet som tidigare. Antalet kunder har minskat radikalt och en del av restaurangaktörerna har stängt dörrarna.

– Som fastighetsägare vill Varma stötta sina hyresgäster genom denna kris. Det är viktigt för oss att ge livskraftiga företag förutsättningar att fortsätta sin verksamhet även efter undantagstillståndet. Därför befriar vi nu restaurangaktörerna från hyresbetalningar i två månader, säger fastighetsplaceringsdirektör Ilkka Tomperi.

Varma tar inte ut någon hyra under två månader, det vill säga lika lång tid som stängningsordern är i kraft. Varma kommer att kontakta de berörda hyresgästerna.

Varma erbjuder även företagare som särskilt drabbats av situationen flexibilitet med affärslokalernas hyror

Coronavirusets spridning runt om i världen har försatt företagen och hela samhället i en exceptionell situation. För två veckor sedan slog Varma fast att bolaget kommer att stötta de hyresgäster vars affärsverksamhet påverkas särskilt mycket av den exceptionella situationen.

Varma ger dessa företagare möjlighet att avbryta hyresfaktureringen i två månaders tid i maj och juni. En separat betalningsplan görs upp med hyresgästerna för de ofakturerade hyrorna. Beslutet fattades för att ge företagen en chans att fortsätta bedriva sin verksamhet när undantagstillståndet väl är över.

– Coronakrisen har varit exceptionellt intensivt och på kort tid fått omfattande ekonomiska konsekvenser. Det är viktigt att samhället och ekonomin kan återhämta sig så snabbt som möjligt efter denna chock. När det sker vill vi att så många av våra kunder som möjligt kan ta del av tillväxten och vill därför så gott vi kan bidra till att hjälpa dessa företag genom de värsta månaderna, säger Tomperi.

Du kunde också vara intresserad av dessa