Ändringar av familjepensionen planeras

Social- och hälsovårdsministeriet bereder en lagändring om familjepensionsskyddet som väntas träda i kraft vid ingången av 2022. Lagförslaget lämnas till riksdagen för behandling vid ingången av 2021. Syftet med reformen är att revidera familjepensionen så att den motsvarar samhällets och i familjernas förändrade behov.

I samband med dödsfall tryggas familjens, den efterlevande makans/makens och barnens försörjning med en i arbetspensionslagarna förskriven familjepension. Familjepensionen kan vara efterlevandepension eller barnpension.

Syftet med reformen är att förbättra barnens och barnfamiljernas ställning och nu rikta familjepensionsförmånerna med beaktande av förändringar som skett inom arbetslivet, familjestrukturen och i samhället.

Avsikten är att begränsa tiden för utbetalning av efterlevnadspensionen

Framöver ska familjepensionen trygga uppehället under anpassningstiden efter familjeförsörjarens bortgång. Avsikten är att efterlevnadspensionen begränsas till en bestämd tid på tio år eller tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

Efterlevnadspensionen för viss tid ska gälla endast personer som efter reformen blivit efterlevande makar och i detta fall endast dem som föddes 1975 eller senare.

I nuläget betalas arbetspensionsenlig efterlevnadspension fram till den efterlevande makans/makens död om inte denne gifter om sig innan hen fyllt 50 år.

Även efterlevnadspension till sambor, förbättringar av barnpensionen

Rätt till efterlevnadspension får även en sambo som bott i samma hushåll som den avlidne familjeförsörjaren, dvs. förmånslåtaren om de har ett gemensamt minderårigt barn. Efterlevnadspension betalas tills det gemensamma barnet fyller 18 år. En förutsättning är att samboendet har varit stadigt och pågått minst i fem år före förmånslåtarens bortgång.

Sambons rätt till efterlevnadspension förbättrar barnfamiljernas ekonomiska situation. I nuläget är endast barnpension möjligt i en sådan familj.

Barnpensionen betalas ut två år längre än nu, dvs. tills barnet fyller 20 år. Om ingen mottagare av efterlevnadspension finns betalas familjepensionsandelen i vissa situationer till barnet. Dessa ändringar kommer att förbättra den ekonomiska situationen för barn som förlorat sin vårdnadshavare.

Förbättringarna av pensionsskyddet för sambor och barn ska genomföras genast vid ingången av 2022 då reformen avses träda i kraft.

Du kunde också vara intresserad av dessa