Arbetsgivare – förbered dig på förändringarna som kommer 2021!

Traditionellt har arbetsgivarnas och arbetstagarnas ArPL-avgiftsprocenter och företagarnas FöPL-avgifter ändrats vid årsskiftet. Denna gång kommer även ett antal andra förändringar att träda i kraft vid årsskiftet som löneräknarna bör vara medvetna om. Våra experter har sammanställt en behändig minneslista.

Aktiepremier, arbetsinsatsdividender och extra lediga dagar enligt semesterlagen

Redan för ett år sedan berättade vi att vissa finjusteringar kring tolkningen av aktiepremier och anställningsoptioner i ArPL-sammanhang kommer att ske i början av 2021. Förändringarna gäller anställningsoptioner som beviljas 1.1.2021 och därefter. Eftersom aktiepremier och anställningsoptioner ofta är väldigt komplicerade kan du beställa ett utlåtande eller beslut från Varma om ifall det handlar om pensionsgrundande inkomst eller inte.

Även dividender till arbetstagare som bygger på arbetsinsatser kommer framöver att omfattas av ArPL. Förändringen gäller dividender som betalas ut efter 1.1.2021 oavsett när de tjänats in.

Kontrollera med leverantören av ditt lönesystem att nödvändiga ändringar har gjorts i systemet så att din anmälan till löneregistret fungerar som den ska efter årsskiftet. Även inkomstregistrets anvisningar kring detta har uppdaterats och är väl värda att sätta sig in i.

En annan förändring som sker gäller inkomstslaget för ersättningar som betalas ut med stöd av § 7 a i semesterlagen. Det nya inkomstslaget är 216. Ersättningen utgör till ingen del pensionsgrundande inkomst vare sig under eller efter anställningsförhållandet.

Ersättning när anställningsförhållandet upphör

2020 har varit ett väldigt tufft år och många företag har tyvärr tvingats till permitteringar och uppsägningar. Att ett anställningsförhållande sägs upp efter en permittering eller med avgångsvederlag (s.k. gyllene handslag) kan påverka till vilken del ersättningen som betalas när anställningsförhållandet avslutas räknas som pensionsgrundande inkomst. Det finns många faktorer som spelar in här, så tveka inte att kontakta vår kundtjänst om du är osäker.

ArPL-avgifter

Arbetstagarnas ArPL-avgiftsdel förblir oförändrad efter årsskiftet, men kom ihåg att avgiftsdelen förändras från och med början av månaden efter att en arbetstagare fyllt 53 eller 63 år.

Arbetsgivarnas ArPL-avgiftsprocent ändras däremot vid årsskiftet och vissa förändringar kommer även att ske för kundåterbäringarna.

Varmas e-tjänster ger svar på dina frågor

Inkomstregistret har använts i snart två år och vid det här laget har de flesta vant sig vid att anmäla inkomster till registret. Varma har utvecklat sina e-tjänster för att möta nya behov som uppkommit i och med inkomstregistret. Du kan till exempel kontrollera att arbetstagarspecifika uppgifter du anmält till inkomstregistret har förmedlats till Varma på rätt sätt. Du kan även ta ut kopior på ArPL-avgifterna för att göra avgiftsprognoser eller skriva ut en rapport till företagets bokslut.

Pensionsålder och pensionsavgång

Den lägsta pensionsåldern för arbetstagare och företagare har sedan 2017 höjts med tre månader utgående från födelseåret. Detsamma kommer att ske i början av 2021, då den lägsta pensionsåldern för personer födda 1958 höjs till 64 år. Den högsta pensionsåldern för årsklassen höjs på motsvarande sätt till 69 år.

När anställningsförhållandet upphör ska man i samband med slutlönen även anmäla till inkomstregistret att anställningsförhållandet avslutas för att vi ska kunna bevilja ålderspension.

För mer information om ovanstående frågor, se inspelningen från vårt webbinarium 25.11 Kohti vuotta 2021 (på finska). 

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig per telefon på nummer 010 192 101 och i chatten vardagar kl. 8–16. Du kan även skicka meddelanden till oss via e-tjänsterna.

Logga in på e-tjänsterna på varma.fi/sv.

Du kunde också vara intresserad av dessa