Varma öppnar Whistleblowing-tjänst för anmälning av överträdelser

Varma har öppnat en ny kanal för anmälning av överträdelser (Whistleblowing). Bakgrunden till detta är ett EU-direktiv om anmälning av överträdelser inom bland annat offentliga inköp och finansiella tjänster samt frågor som rör konkurrens, mutor och korruption.

Varmas grundläggande uppgift, att trygga pensionsmedlen, är ett viktigt samhällsuppdrag som ställer höga krav på etik och transparens.

Det är viktigt att alla anmäler sina misstankar om eventuella överträdelser som står i strid med våra principer för god affärssed och ansvarsfull verksamhet. Samtidigt får vi möjligheten att förhindra eller korrigera eventuella överträdelser. Du behöver inte ha bevis till stöd för dina misstankar, men alla anmälningar ska göras i god tro.

Du kan anmäla dina misstankar anonymt via våra visselblåsarkanal som upprätthållas av WhistleB, en extern partner. 

På Varma behandlas anmälningarna konfidentiellt av vårt Whistleblowing-team, som består av representanter från Compliance och den interna kontrollen. Ingen annan inom Varma har tillgång till anmälningarna.

Misstankar om överträdelser kan rapporteras på https://report.whistleb.com/sv/varma

Mer information: Tuula Kallio, Compliance Officer

Du kunde också vara intresserad av dessa