Arbetspensionsbolagen överlämnade sin ansökan om arbetspensionsavgiften för år 2022 till SHM

Arbetspensionsbolagen har överlämnat sin ansökan om beräkningsgrunden för arbetspensionsavgiften år 2022 till social- och hälsovårdsministeriet. ArPL-avgiften som tas ut år 2022 är enligt avtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i genomsnitt 24,85 procent av lönen som avgiften grundar sig på (24,4 % år 2021).

Den genomsnittliga avgiften år 2022 höjs av återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas avgift som beviljades år 2020. Inverkan på 2022 års avgift är 0,45 procentenheter. Återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen periodiseras över åren 2022–2025.

Arbetstagarens pensionsavgift förblir oförändrad år 2022 och är 7,15 % av lönen för personer under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för personer mellan 53 och 62 år.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare är nästa år 25,85 % av lönen (24,8 % år 2021). Från denna avgift avdras kundåterbäringar och andra eventuella rabatter. Arbetsgivarens grundavgift höjs av återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen av grundavgiften år 2020 och återställandet av kundåterbäringar till normal nivå.

Beloppet på kundåterbäringen, som beror på arbetspensionsbolaget, väntas i genomsnitt uppgå till 0,8 % av lönerna år 2021 (0,2 % år 2021). Beloppet på kundåterbäringar som utbetalades år 2021 var begränsat till en tredjedel av det normala på grund av den tillfälliga nedsättningen som beviljades år 2020.

Invalidpensionsdelen som ingår i avgiften sjunker och uppgår i genomsnitt till 1,1 % av lönerna (1,2 % år 2021). Om företagets lönesumma överstiger 2 169 000 euro år 2020, beaktas också avgiftsklassens inverkan i avgiften.

Nästa år är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 25,85 % av lönerna (24,8 % år 2021).

Företagarnas FöPL-avgift förblir år 2022 på samma nivå som i år, dvs. dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år. Den tillfälliga rabatten år 2020 gällde inte FöPL-avgiften.

SHM torde fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften i mitten av november.

 

Ytterligare information ger Ritva Tarkiainen, direktör för försäkringsteknik.

 

Läs Pensionsskyddscentralens nyhet Arbetspensionsavgifterna år 2022

Gör en uppskattning om ArPL-avgiften år 2022 i Varma Onlinetjänst

Via vår onlinetjänst kan du enkelt göra en uppskattning om nästa års ArPL-avgift på sidan Prognoser och rapporter. Du behöver bara en uppskattning om företagets lönesumma år 2022. Via tjänsten får du den mest exakta prognosen om ditt företags ArPL-avgift t.ex. för nästa års budget. Du kan använda samma tjänst också för att följa upp innevarande års budget och för att uppskatta ArPL-avgifterna för slutet av året.

Läs mer i vår nyhet Gör en uppskattning om ArPL-avgiften år 2022 i vår avgiftsprognostjänst – ange bara lönesumman

 

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–17 per telefon på nummer 010 192 100 och via chatten.

Till Varma Onlinetjänst

Du kunde också vara intresserad av dessa