Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2022 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2022.

Som lönekoefficient fastställdes 1,501. Jämfört med år 2021 stiger lönekoefficienten cirka 2,46 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2691. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 2,28 procent jämfört med år 2021. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Läs mer: Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2022 har fastställts

Du kunde också vara intresserad av dessa