Kundtjänstens öppettider kring jul och nyår

Vår kundtjänst betjänar alla våra kunder även under jul och nyår.

Under årets sista dagar betjänar vi enligt våra normala kundbetjäningstider på vardagar

  • i försäkrings- och betalningsärenden vardagar klockan 8.00–17.00, på språklinjerna klockan 8.00–16.00.
  • i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar klockan 9.00–15.00

Med undantag för julafton den 24 december då vår kundtjänst är stängd och nyårsafton 31.12.2021, då vi betjänar

  • i försäkrings- och betalningsärenden vardagar klockan 8.00–13.00.
  • i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar klockan 9.00–13.00

Sköt behändigt alla pensions- och rehabiliteringsärenden samt ändringar i försäkrings- och betalningsärenden via vår onlinetjänst.

Logga in i Varma Onlinetjänst

Vårt telefonnummer är 010 192 100 (vid samtal från utlandet +358 10 192 100) och vi nås också via chatten på adressen www.varma.fi.

Du kunde också vara intresserad av dessa