Utdrag ur boken om Varmas historia finns att läsa på Varmas webbplats

I november 2020 publicerades en bok om Varmas och dess föregångares historia med namnet Varma – Pienestä eläkekonttorista suureksi työeläkeyhtiöksi. Historiken är skriven av docent och politices doktor Matti Hannikainen och utgiven av Otava.

Avslutningskapitlet som sammanfattar historien om Varma finns nu att läsa på Varmas webbplats på finska, svenska och engelska.

Varma i dess nuvarande form inledde sin verksamhet sommaren 1998, men Varmas historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än så genom bolagets många föregångare. Boken börjar med grundandet av Återförsäkringsbolaget Varma år 1919. År 1926 började bolaget med frivilliga grupplivförsäkringar och det egentliga lagstadgade arbetspensionssystemet fick sin början år 1962.

Varmas historia hänger samman med såväl välfärdsstatens framväxtperiod som 1990-talets recession. Dagens Varma är resultatet av försäkringsbranschens många fusioner och omstruktureringar. Pensionsbolagets historia återspeglar såväl tjänstemanna- och specialistarbetets förändringar som informationsteknikens utveckling. Historiken beskriver även arbetsmarknadsorganisationernas ställning i det finska samhället. Arbetspensionsmedlen har bidragit till att finansiera företag och till att bygga bostäder. Dagens arbetspensionsbolag är stora institutionella investerare.

Du kunde också vara intresserad av dessa