Aktias kunder har nu fått sina pensioner

Varmas pensionstagare som är kunder i Aktia Bank hade på morgonen inte mottagit sina pensioner för maj månad.

Den tekniska störningen i Aktias tjänster är nu åtgärdad och pensionstransaktionerna har inbetalats på bankkontona.

Vi beklagar olägenheten som förseningen förorsakat våra kunder.

Du kunde också vara intresserad av dessa