Telefontiden för pensions- och rehabiliteringsärenden är från den 1 oktober kl. 9–15

Öppettiden för Varmas telefontjänst för privatkunder ändras från 1.10.2021. Den nya öppettiden för servicenumren för pensions- och rehabiliteringsärenden är 9–15 från måndag till fredag.

Den nya öppettiden används på försök fram till 31.3.2022. Under försöket följer vi utvecklingen av kundtillfredsställelsen och sättet att uträtta ärenden.

Bakgrunden till ändringen är att enligt samtalsstatistiken ringer största delen av våra privatkunder helst oss under dagtid.

Vi betjänar våra privatkunder utöver per telefon också via Varma Onlinetjänsten med nätbanks- och mobilkoder, där alla pensions- och rehabiliteringsärenden kan skötas. I tjänsten finns till exempel tjänsten Meddelanden och bilagor, via vilken man till Varma kan skicka meddelanden på ett informationssäkert sätt.

Kontaktuppgifter för privatkunder

Varma Onlinetjänst

 

Du kunde också vara intresserad av dessa