Varmas bolagsstämma hålls den 15 mars kl. 9

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 mars 2022 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 8.30.

Hälsosäkerheten har beaktats i bolagsstämmans arrangemang. Vi förutsätter att deltagarna använder munskydd.

Information om de ärenden som behandlas på bolagsstämman och anvisningar för anmälan finns på kallelsen till bolagsstämma.

Du kunde också vara intresserad av dessa